Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE - Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Sukcesy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach

Uczeń SOSW w Łupkach – Kamil Banach został powołany do kadry w składzie podstawowym w dyscyplinie – koszykówka. Oznacza to na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Abu Dhabi 2019 (Emiraty Arabskie). 7 marca Kamil wraz z trenerem wyjadą do Warszawy, gdzie zawodnik z SOSW w Łupkach otrzyma oficjalne powołanie do składu. Wyjazd na zgrupowanie zorganizował i sfinansuje Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki. 8 marca Kamil Banach wyleci z Warszawy na Olimpiadę.

VI sesja Rady Powiatu Pisz

Minutą ciszy rozpoczęła się VI sesja Rady Powiatu Pisz. Radni uczcili tym samym pamięć zmarłego, wieloletniego nauczyciela  i wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, zasłużonego dla miasta Pisz, Pana Mieczysława Raka.

Spotkania dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 11 marca w Siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu ) ul. Warszawska 1, sala nr 50 – konferencyjna) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych. Omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r. – Uwaga!!! nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także zarys działalności organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Piskiego.

Nasze spotkanie wesprą i przekażą informacje na temat możliwości otrzymania grantów, przedstawiciele:

Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze" oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży!

Będzie więc mowa o grantach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 oraz Programie mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
I oczywiście omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r.

ZAPRASZAMY!! ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE i SAMOPOMOCOWE!!!

Pamięci Wyklętych Poświęcone

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (…)

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH „ SYTUACJA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ, TWORZENIE SIĘ WIĘZI Z RODZICAMI ZASTĘPCZYMI ”

W dniu 28 lutego 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu zorganizowało szkolenie warsztatowe dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na temat „Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej, tworzenie się więzi  z rodzicami zastępczymi”.

Galeria Żywych Obrazów - VIII edycja

Już po raz ósmy zaprosiliśmy gości w progi naszego orzyskiego liceum by obejrzeli Galerię Żywych Obrazów, którą przygotowała młodzież licealna. Twórczynią projektu  i opiekunką młodzieży jest pani Krystyna Ziółkowska- bibliotekarka ZSO w Orzyszu. W tym roku przygotowaliśmy dla zwiedzających 10 obrazów:

VI Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 28.02.2019 zapis audio-videoVI Sesja - VI Kadencji Rady Powiatu rozpocznie się o godz. 14:00 w dniu 28.02.2019 r.

Transmisja on-line:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1706/rada-powiatu-piskiego.htm

Powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Reprezentanci II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu: Katarzyna Cieloszczyk oraz Maciej Samul zwycięstwem w powiatowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej wywalczyli sobie nie tylko miano najlepszej drużyny w Powiecie Piskim, ale i zaszczyt reprezentowania Powiatu w eliminacjach wojewódzkich.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości