Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

PROJEKT SZKOLENIOWY WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU

Nowy projekt szkoleniowy „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” ułatwia przedsiębiorstwom mikro, małych i średnim (MMŚP) dostęp do ponad 40 rynków pozaunijnych, uznanych za priorytetowe lub ważne z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu.

Celem projektu jest pobudzenie rozwoju eksportu towarów i usług sektora MMŚP na rynki KTSG (krajów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą) i KR (krajów rozwijających się), co pozwoli zmniejszyć ujemny wynik obrotów towarowych z tymi krajami.

SPOTKANIE W SPRAWIE LIKWIDACJI LINII KOLEJOWEJ

W dniu 21 lutego b.r., z inicjatywy Starosty Powiatu Piskiego i Burmistrza Pisza, odbyło się spotkanie dotyczące ruchu pociągów osobowego i towarowego na trasie Szczytno – Pisz - Ełk.

EQUAL - EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE PISKIM

14 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Piskiego Zespołu Szybkiego Reagowania. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach 2 etapu realizacji projektu pn. „Partnerstwo Wyrównywania Szans”. Etap ten to przede wszystkim organizacja specjalistycznych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, m.in. z zakresu techniki sprzedaży czy handlu zagranicznego.

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ

W dniu 15 lutego b.r. Starosta i Wicestarosta Powiatu Piskiego wzięli udział w spotkaniu roboczym dotyczącym wprowadzonego w grudniu 2006 r. rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

LIST OTWARTY STAROSTY POWIATU PISKIEGO

List otwarty Starosty Powiatu Piskiego w sprawie ruchu kolejowego na terenie Ziemi Piskiej.

FUNDACJA DLA ROZWOJU POWIATU

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, promocja zatrudnienia, utworzenie nowej firmy, szkolenia i doradztwo – to tylko niektóre z priorytetów działania tworzonej na terenie Powiatu Piskiego Piskiej Fundacji Rozwoju.

Trwają właśnie prace nad powołaniem w powiecie instytucji pozarządowej której celem będzie pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój powiatu. Instytucje podobnego typu, o statusie fundacji bądź stowarzyszeń funkcjonują w części powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, działając na rzecz rozwoju lokalnego.

II SESJA RADY POWIATU PISZ

Na posiedzeniu II sesji Rady Powiatu Pisz obecni byli wszyscy radni. Z uwagi na objęcie przez Panów Ryszarda Szumowskiego funkcji Burmistrza Białej Piskiej i Jana Alickiego funkcji Burmistrza Pisza ich miejsce zajęli kolejno radni Robert Barma oraz Wiesław Tykocki. Jednym z punktów porządku obrad było powołanie składów osobowych komisji rewizyjnej oraz komisji stałych.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości