Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2008 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Piskim a partnerem litewskim Rejonem Alytus. Umowa dotyczy wspólnej realizacji projektu pn. „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Programu Transgranicznego Polska- Litwa.

NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo,

W miniony wtorek uroczyście obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą odzyskanie przez Polskę Niepodległości. To już 90 lat jak jesteśmy wolnym, niepodległym państwem. Po 123 latach zaborów Polska znów stała się wolna. 11 listopada przywołuje w nas pamięć najświętszej wartości każdego narodu- NIEPODLEGŁOŚCI.

Każde święto narodowe jest dla każdego z nas znakiem pamięci o wydarzeniach przeszłości, które powinny skłaniać do nieustannego poszukiwania naszej historycznej tożsamości, jakże istotnej z punktu widzenia Polski oraz tak ważnej dla naszej małej Ojczyzny.

Ogólnopolska Kampania CLIMATE TOUR - prezentacja - Pisz dnia 05.11.2008 r.

Ochrona klimatu globalnego -– wyzwanie przyszłości konieczność teraźniejszości – prezentacja 5.11.2008 r.

Prezentacja jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Climate Tour”, w ramach której przeprowadzany jest cykl spotkań na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.

Uczestnicy uzyskają obszerną wiedzę na temat globalnego ocieplenia oraz działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych w Polsce i na świecie. Ponadto lepiej zrozumieją proces międzynarodowych negocjacji klimatycznych, których ważnym elementem będzie Konferencja Klimatyczna Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się w grudniu tego roku w Poznaniu.

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW TOUR & TRAVEL

Szanowni Państwo,

 

Powiat piski niewątpliwie jest jednym z najciekawszych regionów naszego kraju. Piękne krajobrazy, malownicze zakątki a przede wszystkim ogólnie panujący spokój i cisza z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę turystów w nasze strony. Jednak aby zachęcić do regularnych odwiedzin potrzebna jest promocja naszego regionu a przede wszystkim zaangażowanie i szczere chęci aby poprawić wizerunek turystyczny naszej małej ojczyzny.

 

OGŁOSZENIA O NABORZE

OGŁOSZENIA O NABORZE
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD:

I. Wymagania pożądane wobec kandydata:

1. Preferowane wykształcenie wyższe – dopuszczalne wykształcenie inne uznane za wystarczające.
2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
3. Biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego – preferowany język angielski, język niemiecki.
4. Doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizacyjne.
5. Doświadczenie w realizacji prac projektowych w tym związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
6. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.
7. Doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji strategii komunikacji personalnej.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych.
9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
10. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz rozwojem obszarów wiejskich
11. Prawo jazdy kategorii B

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości