Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

WSPIERAJ LOKALNIE– WSPIERAJ LOKALNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zachęcamy Państwa do wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego przy rozliczaniu corocznych PIT-ów. Udostępniamy bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji z terenu powiatu piskiego.

Powiat przystąpił do programu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który umożliwia swobodny wybór  i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego z terenu naszego powiatu. Według wykazu Narodowego Instytutu Wolności na terenie powiatu piskiego działa 8 organizacji ze statusem pożytku publicznego.

Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy powiatu piskiego mogą rozliczyć swój PIT za pomocą specjalnie utworzonego darmowego programu. Podatnicy mogą też od razu przekazać 1% swojego podatku dla organizacji, które posiadają status OPP na terenie naszego powiatu.

LINK DO PROGRAMU

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

POWIAT PISKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ ULICY KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ!

Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz ze Skarbnik Powiatu Barbarą Koprowską, podpisali umowę  o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska - ul. Konopnickiej w Białej Piskiej.

Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy  w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 11 marca w piskim starostwie, miało miejsce spotkanie informacyjno- szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu, w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Głównym punktem spotkania, które zainicjował i poprowadził Członek Zarządu Powiatu Piskiego  dr Waldemar Brenda, były zasady przyznawania i rozliczania dotacji  z budżetu Powiatu Piskiego na rok 2019, przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert. Podczas spotkania, pracownicy Wydziału Promocji odpowiedzialni za współpracę z organizacjami przedstawili informacje dotyczące nowych zasad przyznawania dotacji  z budżetu powiatu piskiego, omówili zasady sporządzania wniosku o dotację, odpowiadając na bieżące pytania uczestników spotkania oraz przedstawili możliwości pozyskania grantów w ramach innych dostępnych środków zewnętrznych.

Wizyta w Brukseli

W dn. 4 – 6 marca br. miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z terenu Warmii i Mazur w Brukseli. W składzie delegacji znaleźli się Starostowie powiatów Warmii i Mazur oraz Burmistrzowie warmińsko-mazurskich gmin. Powiat piski reprezentował Wicestarosta Marek Wysocki. Wydarzenie zainicjowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego miało na celu przybliżenie przedstawicielom samorządu Warmii i Mazur specyfiki procesu legislacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz możliwości rozwoju regionalnego  w kontekście spójnej polityki rządu RP i instytucji regionalnych.

Spotkanie informacyjne Ośrodka WsparciaEkonomii Społecznej

Spotkanie informacyjne Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat oferty ośrodka w roku 2019.

Powiemy na nim między innymi o:
- darmowych szkoleniach,
- dofinansowaniach na uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego,
- dofinansowaniach na stworzenie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
- doradztwach dla podmiotów ekonomii społecznej,
- ścieżce wsparcia oferowanej dla wszystkich zainteresowanych projektem,
- ofercie dla samorządów.

Na spotkaniu postaramy się wyjaśnimy różnice pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym, a zwykłą działalnością gospodarczą. Będą mieli państwo okazję zobaczyć również przykłady już istniejących podmiotów.

Spotkania odbędzie się 2 kwietnia (wtorek) o godzinie 15:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Piszu.

Dzień Kobiet w piskim starostwie

Miłym akcentem rozpoczął się piątkowy poranek w Starostwie Powiatowym w Piszu.
Z okazji Dnia Kobiet męska część załogi Starostwa na czele z panami Starostą Andrzejem Nowickim, Wicestarostą Markiem Wysockim oraz Członkiem Zarządu Waldemarem Brendą złożyła wizytę każdej z Pań pracujących w Urzędzie.
Wszystkie Panie z okazji obchodzonego święta otrzymały wraz z kwiatem najlepsze życzenia.


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości