Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

NOWA SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

Część mieszkańców zauważyła już pewnie ostatnie zmiany dotyczące naszego urzędu. Od 20 lipca zaczęliśmy przenosić wydziały Starostwa do specjalnie zaadaptowanego na te cele budynku przy ulicy Warszawskiej 1. To przede wszystkim wygoda dla Państwa, od tej pory wszystkie sprawy załatwić będzie można w jednym budynku, nie jak dotychczas w trzech- w wielu przypadkach skróci się więc czas załatwienia poszczególnych spraw. Pomyśleliśmy również o osobach niepełnosprawnych- na parterze budynku znajduje się PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w którym obsługiwani będą niepełnosprawni petenci wszystkich referatów. Staraliśmy się aby „przeprowadzka” sprawiła jak najmniej kłopotów związanych z codziennym funkcjonowaniem wydziałów, tak by mogli Państwo w dalszym ciągu swobodnie korzystać z usług urzędu. Mam nadzieję, że odbierzecie Państwo korzystanie ostatnie zmiany. Poniżej zamieszczamy informację na temat danych teleadresowych naszej nowej siedziby.

Ogłoszenie

UWAGA

STAROSTWO POWIATOWE W PISZU

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU ORAZ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

INFORMUJE, ŻE

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2009

 
I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2009:
 
1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Działania o zasięgu ponadgminnym na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu przez organizacje działające na terenie Powiatu Piskiego

 
2. Sport i rekreacja:

Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w rodzinie

 
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii

 

Koncert Orkiestry Dętej

W dniu 22 czerwca br. w Piskim Domu Kultury odbyła się po raz szósty Gala Wilka Piskiego. Uroczystość ta, jak co roku, ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób bądź instytucji szczególnie wyróżniających się w swoich działaniach na terenie Powiatu Piskiego. O nominacjach w kategoriach : gospodarka, kultura, działalność na rzecz Ziemi Piskiej, sport, postawa godna pochwały i propagowania, zadecydowała Kapituła Wilka Piskiego, w której skład wchodzą: Starosta Piski, burmistrzowie Gmin Powiatu Piskiego, oraz redaktor naczelny „Gazety Piskiej”.

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

15 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu. Obiekt sportowy o wymiarach 34m/64m powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupy PZU SA, PZU Życie w ramach Programu „BLISKO BOISKO”. Część środków pochodziła również z budżetu Powiatu Piskiego. W roku bieżącym jest to trzecie, na zaplanowane 50 w naszym województwie, oddane do użytku boisko. Obiekt jest dostępny bezpłatnie dla mieszkańców, również poza szkolnymi godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne. Ma służyć przede wszystkim do propagowania zdrowego trybu życia.

Konferencja polsko - litewska

W dniu 8 czerwca br. odbyła się konferencja polsko-litewska rozpoczynająca realizację projektu „Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce”. Miała ona na celu prezentację i dyskusję nad rezultatami realizowanego projektu.

DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 22 maja br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu uroczyście obchodziła święto patrona strażaków- Św. Floriana. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP – Zbigniew Włodkowski, bryg. Jana Słupski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Święto to, w czerwcu 2008 roku, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając w ten sposób datę pierwszych demokratycznych wyborów do samorządów rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości