Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

15 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu. Obiekt sportowy o wymiarach 34m/64m powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupy PZU SA, PZU Życie w ramach Programu „BLISKO BOISKO”. Część środków pochodziła również z budżetu Powiatu Piskiego. W roku bieżącym jest to trzecie, na zaplanowane 50 w naszym województwie, oddane do użytku boisko. Obiekt jest dostępny bezpłatnie dla mieszkańców, również poza szkolnymi godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne. Ma służyć przede wszystkim do propagowania zdrowego trybu życia.

Konferencja polsko - litewska

W dniu 8 czerwca br. odbyła się konferencja polsko-litewska rozpoczynająca realizację projektu „Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce”. Miała ona na celu prezentację i dyskusję nad rezultatami realizowanego projektu.

DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 22 maja br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu uroczyście obchodziła święto patrona strażaków- Św. Floriana. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP – Zbigniew Włodkowski, bryg. Jana Słupski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Święto to, w czerwcu 2008 roku, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając w ten sposób datę pierwszych demokratycznych wyborów do samorządów rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

ZMIANY NA STANOWISKU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PISZU

W czwartek 30 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta nadkom. Andrzeja Borkowskiego, który po blisko 28 letniej służbie w policji przeszedł na emeryturę i powołanie nowego komendanta, którym został dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta - kom. Dariusz Pieloch.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO NA TRASIE PISZ - EŁK

We wtorek 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się konferencja w sprawie opracowania dalszej strategii remontu torowiska na trasie Pisz – Ełk. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kolei, samorządów Rucianego – Nidy, Pisza, Białej Piskiej i Ełku oraz urzędów pracy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczące pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DRGOWYM

Serdecznie zapraszmy
na
POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DRGOWYM
etap szkół podstawowych i gimnazjalnych wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych i gminnych odbędzie się 29 kwietnia br. w Gminnym Zespole Szkół – ul. Wołodyjowskiego 2a (os. Wschód)

TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PISKIEGO

W dniu 16 kwietnia 2009r. po raz kolejny odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Piskiego. Tego dnia w siedzibie Gimnazjum Nr 1 w Piszu przy ul. Lipowej swoją ofertę edukacyjną młodzieży gimnazjalnej z Powiatu Piskiego zaprezentowały: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu, Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespół Szkół Katolickich w Piszu.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości