Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

VI MIĘDZYNARODOWY JARMARK ŚW. JANA

W dniach 24 i 25 czerwca piski rynek będzie rozbrzmiewał muzyką etniczną i regionalną. Przez dwa dni na muzycznej scenie gościć będzie kilkanaście zespołów z różnych stron świata.
W piątek, 24 czerwca w ramach wizyty w Polsce oraz w Piszu członkowie i opiekunowie zespołów Halk Danslari Toplulugu z Turcji oraz Tarskutis Alytus z Litwy gościli w Starostwie Powiatowym w Piszu. Krótka wizyta była okazją do wymiany doświadczeń oraz wrażeń z kontaktów z Polską oraz Polakami w tym szczególnym zakątku naszego kraju jakim jest Ziemia Piska. W przypadku gości z Litwy wzajemne kontakty z Powiatem Piskimi nie są pierwszą tego typu wizytą ze względu na realizowane od wielu lat partnerstwo Powiatu Piskiego i litewskiego Rejonu Alytus. Po krótkiej rozmowie oraz wymianie okolicznościowych upominków i wspólnej fotografii, zagraniczni goście udali się na spotkanie z atrakcjami Pisza i Powiatu Piskiego.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

Już po raz szósty Zespoły Folklorystyczne z Powiatu Piskiego i nie tylko zagościły na scenie Piskiego Domu Kultury. W tym roku, w przeglądzie udział wzięło dziewięć zespołów prezentując bogaty repertuar pieśni regionalnych i biesiadnych, pokazując tym samym, że dobra zabawa i aktywne życie nie jest tylko domeną młodych.

Andrzej Nowicki– Starosta Piski, dziękując za zaproszenie na kolejną edycję przeglądu, wyraził swoje uznanie dla tak dużego zainteresowania piskim wydarzeniem artystycznym, które sięga daleko poza granice Powiatu Piskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem występów odczytany został list Tadeusza Chludzińskiego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Suwałkach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w którym dziękował zrzeszonym w piskim Oddziale Rejonowym PZEiR, za prężne działania na rzecz aktywizacji lokalnego środowiska emerytów, rencistów i inwalidów.
 

Wyniki konkursu

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, iż dnia 16 czerwca 2016r.


1. Uchwałą Nr 58/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. W wyniku konkursu Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - został Pan Dariusz Charubin.


2. Uchwałą Nr 56/54/2016 2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. W wyniku konkursu Dyrektorem Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu został Pan Stanisław Zduniak.


3. Uchwałą Nr 60/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu w wyniku konkursu Dyrektorem Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu została Pani Anna Grodzka.


4. Uchwałą Nr 61/54/2016 Zarząd Powiatu w Piszu zatwierdził konkurs na dyrektora I liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. W wyniku konkursu Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu im. Bojowników o Polskość Mazur został Pan Andrzej Zadroga.


Dyrektorzy będą pełnić swoja funkcję przez pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.


Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył w imieniu Starosty – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Wysocki. W spotkaniu wzięli udział min.: Komendant KP Policji w Piszu, z-ca Komendanta KP PSP w Piszu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, przedstawiciel Powiatowej Weterynarii w Piszu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu, z-ca Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu.


Sesja Rady Powiatu Pisz

XVIII Sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 2 czerwca, przyniosła kilka istotnych decyzji i rozstrzygnięć dla Powiatu Piskiego. Obok istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa medycznego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu za rok 2015, Radni rozpatrzyli sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2015 r. W drugiej części XVIII Sesji Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozpatrzyli wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.


Zdaniem obecnego na XVIII Sesji Marka Skarzyńskiego – Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala to już przeszłość potwierdzona przez przeprowadzony audyt. Obecnie należy skupić się na teraźniejszości i przyszłości piskiej placówki medycznej. Jednak warto przyjrzeć się wynikom finansowym przedstawionym na forum Rady Powiatu Piskiego. W minionym roku, piski szpital wykonał przychody w wysokości 34.458.059,26 zł, co stanowi 100,60% przychodów planowanych. Poniesione koszty wyniosły ogółem 35.330.413,49 zł, co stanowiło 101,63%kosztów planowanych. Wykonanie kosztów w większości przypadków nie odbiegało od przyjętych planów, jedynie koszty leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty operacyjne w sposób znaczny wzrosły w stosunku do wstępnych założeń. Pomimo wzrostu wydatków w minionym roku SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu przeprowadził zadania inwestycyjne na łączną sumę 921.263,79 zł z czego przeszło 700 tyś zł stanowił koszt zakupu nowych ambulansów dla Zespołu Ratownicza Medycznego. Tak poważny zakup doszedł do skutku między innymi dzięki dotacjom, w tym Starostwa Powiatowego w Piszu w wysokości 275 tys. zł.


MAMMOBUS NA PLACU DASZYŃSKIEGO W PISZU

Przed zbliżającymi się wakacjami warto zwrócić szczególną uwagę na nasze zgrowie. To dobra okazja, aby Panie wykonały mammografię w ramach programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Badanie można wykonać bezpłatnie w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, adresowanego do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
- otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

Mammografię można będzie wykonać
w środę 15 czerwca na Placu Daszyńskiego
w godzinach 9:00 – 17:00.

 

 

XVIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY W POWIECIE PISKIM „RODZINA-TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA”

„Rodzina - tu wszystko się zaczyna” pod takim hasłem 3 czerwca odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny zorganizowany w ramach trwających XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przy współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, Komendy Powiatowej Policji w Piszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach oraz Zespołu Szkół Katolickich w Piszu.

Zorganizowany w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny festyn, nad którym honorowy patronat objął Andrzej Nowicki – Starosta Piski zebrał przede wszystkim rodziny zastępcze i dzieci, uczestników Klubu Samopomocy, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zaproszonych na plenerową zabawę gości.

V Leśne Zawody Łucznicze 3D

W sobotę, 4 czerwca 2016, Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, UKS ,,Technik Ruciane-Nida, przy współpracy z Warmińską Grupą Łuczniczą, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie organizował V Leśne Zawody Łucznicze 3D. Honorowym patronatem imprezę objął Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Gołębiewski oraz Starosta Powiatu Piskiego Pan Andrzej Nowicki.


Na zawody zjechali łucznicy z całej Polski. Prezentowali oni różne rodzaje łuków, od tradycyjnych (longbow), tradycyjnych z refleksem (traditional recurve) przez mocno zaawansowane technologicznie różnego rodzaju łuki bloczkowe, wyposażone w stabilizatory, przezierniki, poziomice, ruchome celowniki i spusty.


Łucznicy wędrowali wytyczonym szlakiem leśnym, wzdłuż którego rozstawione były figury zwierząt. Takich figur na trasie zawodów ustawiono 28. Były tam m.in. sarny, dziki, jelenie, niedźwiedź, wilk, kaczki. Zawodnik oddawał do każdej figury tylko jeden strzał, samodzielnie oceniając odległość do celu. Podobnie jak w łucznictwie tarczowym, zwierzaki mają kilka punktowanych obszarów, strzał oddaje się z różnych dystansów i pozycji, na zróżnicowanym terenie.


VIVAT SPORT I REKREACJA - TRANSGRANICZNA MOTYWACJA!

Do 9 czerwca należy złożyć wnioski o dofinansowanie z Programu Interreg Lietuva - Polska 2014-2020. Miło nam poinformować Państwa, że pracownicy Wydziału Promocji wspólnie z pracownikami Rejonu Alytus, 7 czerwca, zakończyli prace przy wniosku aplikacyjnym pn. "Vivat sport i rekreacja - transgraniczna motywacja!". Tego dnia nastąpiło również podpisanie wniosku przez Starostę Andrzeja Nowickiego, Wicestarostę Marka Wysockiego oraz Dyrektor Administracyjną Rejonu Alytus Jolantę Kručkauskaitė. Celem wspólnie stworzonego projektu jest wsparcie rozwoju i zdrowia psychofizycznego wśród młodzieży ponadgimnazjalnej regionów partnerskich za pomocą wypracowanego dla tej grupy osób programu profilaktyki otyłości oraz stworzenie optymalnych warunków na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej i rekreacji w regionach partnerskich. Opracowane programy profilaktyczne stanowić będą długotrwałe narzędzie do pracy z młodzieżą, a ich dopełnieniem będą powstałe obiekty sportowe służące upowszechnianiu aktywności fizycznej - w przypadku naszego powiatu powstać ma wielofunkcyjne boisko przy ZSO w Piszu. Cieszymy się, że współpraca z naszym litewskim partnerem przebiega w tak pomyślny sposób i możemy realizować kolejne wspólne cele. Miejmy nadzieję, że złożony we Wspólnym Sekretariacie w Wilnie wniosek aplikacyjny okaże się interesującym dla komisji sprawdzającej i pomyślnie przejdzie cały etap konkursu. Trzymajmy kciuki!


Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”. Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.


Pierwsza część spotkania poświęcona będzie następującym działaniom:

  • 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką,
  • 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju,
  • 1.4.2. Pakietowanie produktów i usług,
  • 1.4.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP,
  • 1.4.4. Internacjonalizowanie MŚP,
  • 1.5.1. Wdrożenie wyników prac B+R,
  • 1.5.2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości