Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

96 ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ

Patriotyzm, heroiczny bój, cud, chwałą oręża polskiego – te właśnie słowa najczęściej padały podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego, które miały miejsce w poniedziałek, 15 sierpnia czyli w 96 rocznicę jednej z najważniejszych bitew w dziejach Polski i Europy.

Piskie obchody 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej zainaugurowała msza święta koncelebrowana między innymi przez ks. Dziekana Andrzeja Zienkiewicza oraz ks. Prałata Jana Karbowskiego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Podniosłego charakteru liturgii przydały także obecność pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Piskiej Orkiestry Dętej. W trakcie okolicznościowego kazania Ks. Andrzej Zienkiewicz podkreślił wagę Bitwy Warszawskiej w dziejach Europy i podkreślił, iż to wielkie zwycięstwo żołnierzy polskich było ostatnią walką w historii nowożytnej, kiedy to wojsko polskie odniosło samodzielnie tak doniosłą wiktorię. Podkreślił również fakt, iż Wojsko Polskie odrodziło się niespełna dwa lata wcześniej i w tak krótkim czasie osiągnęło znakomitą zdolność bojową.

TELMEX SIĘ ROZWIJA

Funkcjonująca od kilku lat w Piszu firma Telmex już niedługo uruchomi produkcję na nowej hali. W ślad za tym spodziewać się można wzrostu zatrudnienia, o czym ostrożnie informuje prezes firmy Jarosław Kondraciuk, który zakłada, iż przy wzroście zamówień w przeciągu dwóch lat zatrudnienie w Telmex-ie wzroście o około 100 pracowników. Obecnie piskie zakłady Telmex-u zatrudniają 334 osoby.

NIEODPŁATNE DZIAŁANIA DORADCZE W WFOŚiGW W OLSZTYNIE

Logo wfosigw olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie rozpoczyna realizację Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

W związku z tym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora mieszkaniowego - w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Złoto w klasie Cadet

Złoto w klasie Cadet

W gronie 76 załóg uczestniczących w Mistrzostwach Europy w klasie Cadet reprezentanci Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu – Paweł Grabowski wraz z Krystianem Krysiakiem wywalczyli miano najlepszej załogi zdobywając pierwsze miejsce.


Rozegrane w dniach 29. 07 – 6.08 na węgierskim Balatonie Mistrzostwa Europy zgromadziły na starcie 76 załóg z 9 państw, w tym silną reprezentację Polski – 17 załóg. W gronie biało-czerwonych nie zabrakło zawodników z Pisza – Paweł Grabowski/Krystian Krysiak, Piotr Leymańczyk/Julia Mielewczyk oraz Magdalena Leymańczyk/Zuzanna Zachłowska. Pierwszy dzień regatowych zmagań przyniósł piskim zawodnikom odpowiednio 7, 4 i 61 miejsce. Kolejne starty przyniosły znaczny skok w klasyfikacji generalnej, szczególnie duetowi Paweł Grabowski/Krystian Krysiak, którzy przeskoczyli na drugą lokatę i utrzymali ten wynik do ostatniego dnia zawodów. 3 sierpnia kolejne starty dały najlepszej załodze z Pisza pierwszą lokatę, której nikt nie był już w stanie zagrozić. Kolejne załogi z Pisza zajęły 9 miejsce – Piotr Leymańćzyk/Julia Mielewczyk i 49 miejsce – Magdalena Leymańczyk/Zuzanna Zachłowska.


97 rocznica utworzenia policji

97 rocznica utworzenia policji

Policja – jedna z najważniejszych służb porządkowych w każdym kraju, w Polsce istnieje od 97 lat. Formacja ta po raz pierwszy została powołana do życia 24 lipca 1919 roku w Niepodległej Polsce. Dzisiaj data 24 lipca jest oficjalnym świętem policji a zarazem symbolicznym uczczeniem wieloletniej tradycji oraz licznych pokoleń Polaków służących w szeregach policji dla zapewnienia ładu, porządku i przede wszystkim bezpieczeństwa Polaków.

Powiatowe obchody Święta Policji, które miały miejsce 22 lipca, poprzedzone zostały obchodami na szczeblu centralnym, które miały ważny akcent właśnie dla komendy w Piszu. 16 Lipca w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie podinspektor Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Piszu otrzymał z rąk nadinspektora Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji awans na stopień młodszego inspektora policji. Piski akcent miały również wojewódzkie obchody Święta Policji, które odbyły się w Olsztynie. W trakcie uroczystości nadkomisarz Mirosław Kobus – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Piszu otrzymał nominację na stopień podinspektora policji.


SYRENY UPAMIĘTNIĄ POWSTANIE WARSZAWSKIE

Dnia 1 sierpnia br. o godzinie 17-tej w całym powiecie piskim zabrzmią syreny alarmowe. Syreny alarmowe, które upamiętnią 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną na 1 minutę. Warto się na chwilę zatrzymać, uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli i ginęli podczas Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to było tragedią całego narodu, a pamięć o nim jest naszą wspólną sprawą, którą musimy kultywować. W powiecie piskim obchody połączone są z treningiem systemu alarmowania i ostrzegania ludności, który przeprowadzany jest na postawie Zarządzenia nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Piskiego


Przełamując słabości

Przełamując słabości

W niedzielę, 10 lipca zakończyła się niesamowita wyprawa dwóch Piszan. Józef Knyżewski wraz z Przemysławem Terentiewem dokonali rzeczy trudnej, wymagającej hartu ducha i wiary w siebie. Kajakiem pokonali blisko 750 km, przebywając w przeciągu dwóch tygodni trasę z Pisza do Bałtyku. Oficjalne powitanie śmiałków miało miejsce w czwartek, 14 lipca. Gratulacje i słowa podziwu nie cichły przez długi czas. Sam uczestnik wyprawy – Józef Knyżewski podkreślał, że wyprawa, którą zrealizował wspólnie z Przemkiem miała przede wszystkim na celu pokazanie, że każdy, nawet niepełnosprawny może doskonale odnajdywać się nawet w bardzo trudnych sytuacjach i poprzez współpracę, taką jak miała miejsce w trakcie kajakowej podróży może osiągać wiele. Dziękował również za wiele wsparcia, ciepła i serdeczności jakie w trakcie całej wyprawy otrzymali ze strony pracowników Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Dzięki temu nawet pojawiające się chwile zwątpienia szybko mijały i kajakarze ruszali w dalszą trasę. Spotkanie w PMOS-ie, obok uroczystego przywitania kajakarzy, było również okazją do wręczenia stypendiów Starosty Piskiego wyróżniającym się podopiecznym ośrodka. Jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski stypendia to nie tylko nagroda za osiągnięcia w nauce jak to ma miejsce w przypadku szkół powiatowych, to także niecodzienne wyniki sportowe, którymi w szczególności może poszczycić się Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wyróżnienie i podziękowania za znakomite wyniki podopiecznych otrzymał także Józef Bąk – Trener PMOS. Wręczenia okolicznościowych listów gratulacyjnych obok Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego, dokonali Jan Alicki – Członek Zarządu Powiatu Pisz i Dorota Darda – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu. Józefowi Knyżewskiemu oraz Przemysławowi Terentiewowi serdecznie gratulujemy dokonania tego niecodziennego wyczynu. Życzymy również powodzenia w realizacji kolejnych zamierzeń. Podopiecznym PMOS-u wraz z kadrą trenerską życzymy znakomitych startów w tegorocznym sezonie oraz satysfakcji i zadowolenia z uzyskiwanych wyników i zdobytego doświadczenia.


Przyjazny Powiat

Przyjazny Powiat

Starostwo Powiatowe w Piszu znalazło się w gronie 26 urzędów z całej Polski nagrodzonych certyfikatem „Przyjazny Urząd”. Uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd” miała miejsce 12 lipca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. Organizator – Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, kolejny raz wyróżnił odznaczające się w skali całego kraju urzędy. Wszystkie wyróżniające się jednostki sektora administracji przeszły z pozytywnym wynikiem procedurę certyfikacji, w trakcie której badano między innymi standardy zarządzania jakością czy relacje z klientami co jest istotą administracji publicznej i stanowi o jakości jej funkcjonowania. Przyznane certyfikaty oraz idące w ślad za tym prawo do posługiwania się logo „Przyjazny Urząd” stanowią nie tylko istotne wyróżnienie, ale służą również propagowaniu najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. W takim wymiarze, przyznanie certyfikatu Starostwu Powiatowemu w Piszu jest zaszczytem potwierdzającym wysoką jakość obsługi klienta, profesjonalizm w działaniu oraz wysoki poziom kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Warto dodać, iż w przypadku Powiatu Piskiego przyznany certyfikat na pewno umocni pozytywny wizerunek tej jednostki samorządu terytorialnego i przyczyni się także utrzymania w dążeniu do stosowaniu najwyższych standardów, kompetencji i fachowości w kontaktach z klientem. Przyznaną nagrodę odebrał w trakcie uroczystej gali Andrzej Nowicki – Starosta Piski.


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości