Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”

Branżowe centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

 

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”. Ponad dwuletnia inicjatywa to pilotażowy pomysł założenia pierwszego  w północno – wschodniej Polsce ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne ukierunkowane na gospodarkę leśną  i przetwórstwo drzewne. Oznacza to, że projekt był przymiarką i próbą sprawdzenia jakie działania i w jakim stopniu znajdą uznanie wśród odbiorców. Pomysł na taki właśnie pilotaż to również wypadkowa badań lokalnego i regionalnego rynku pracy, których specyfika poniekąd wymusza na ich mieszkańcach zawodowe związanie się z tą dziedziną gospodarki. Pilotaż to wreszcie pomysł na wzrost konkurencyjności Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie przy stworzeniu warunków do rozszerzenia swojej oferty i wejścia na obszary edukacyjne dotychczas pomijane i trochę zapomniane. Od chwili powołania Zespołu Szkół, jego zadaniem było przygotowanie odpowiedniej oferty edukacyjnej odpowiadającej na zgłaszane potrzeby. Przez 45 lat Zespół zmieniał więc swoją strukturę, tworząc szkoły funkcjonujące w systemie zaocznym, policealnym oraz szkołę dzienną w strukturze techniku leśnego, aby na koniec przekształcić się  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania 6 września Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki uroczyście wręczył akty powołania nowo wybranym członkom Rady. Pierwsze spotkanie poświęcono sprawom organizacyjnym, między innymi dokonano wyboru Prezydium Rady w następującym składzie:

  • Przewodnicząca: Monika Cwalińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rucianem-Nidzie,
  • Wiceprzewodniczący: Jacek Krom – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „PEDAGOGIUM” w Warszawie,
  • Sekretarz: Zofia Turska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Piszu.

Deklaracja z Nikozji

Deklaracja z Nikozji

 Szanowni Państwo.

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3 800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy. Naukowcy opublikowali 16 praktycznych zasad postępowania i zawarli je w Deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration) dotyczącej pól elektromagnetycznych/częstotliwości radiowych. Mając na uwadze bardzo ważną istotę sprawy, zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonymi zasadami.Do pobrania:

Deklaracja z Nikozji dotycząca pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych.

Powiat Piski wspiera przedsiębiorczość - Polska Strefa Inwestycji teraz również dla piskich przedsiębiorców.

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz za pomocą instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy to temat spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z terenu powiatu piskiego. Szczegóły wymagań i kryteriów otrzymania przez przedsiębiorców z powiatu piskiego najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji zaprezentowali piskim przedsiębiorcom przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Zebrani 5 września w sali konferencyjnej piskiego Starostwa zapoznali się z wymaganiami kwalifikującymi do otrzymania wsparcia na nowe inwestycje, przykładami działań, katalogiem kosztów oraz branżami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc. Odkąd równo rok temu weszły  w życie przepisy o wspieraniu nowych inwestycji, wprowadzono nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy nie muszą w swych inwestycjach ograniczać się do terenu specjalnej strefy ekonomicznej, lecz mogą inwestować na terenie całego kraju.

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2019 r. z inicjatywy Sołectwa Snopki oraz Stowarzyszenia „Snopek” odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Patronat nad uroczystościami objął Starosta Piski.

Wieś Snopki, gdzie lokalna społeczność bardzo dba o kultywowanie historii i tradycji, w czasie wojny była miejscem, gdzie niemieckie władze zlokalizowały karny obóz pracy dla robotników przymusowych, przywożonych do ówczesnych Prus Wschodnich z całej Europy. Najwięcej tu było obywateli polskich, którzy w ciężkich warunkach, bici i poniżani, głodni i pozbawieni minimum, niezbędnego do przetrwania, musieli pracować  w okolicznych lasach i gospodarstwach rolnych. Nieznana ich ilość poniosła śmierć.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”

Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN  w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”, która odbędzie się w dniach 4–5 września 2019 r. (środa-czwartek) w Piszu.

W związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu  II wojny światowej, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą okupacji niemieckiej ziem polskich w latach 1939-1945.
Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem polskich w latach 1939-1945 oraz jej powojennym reperkusjom. Zależy nam na ukazaniu form i metod eksterminacji ludności polskiej oraz pokazaniu ofiar i ich oprawców.Do pobrania:

Program konferencji

„Pisą na szlaku Wańkowicza”. Zapraszamy do udziału w zawodach kajakarskich!

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach kajakarskich „Pisą na szlaku Wańkowicza”.


Wydarzenie odbędzie się 21 września br. i mamy nadzieję, że wpisze się na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie naszego powiatu. Wierzymy, że będzie to ciekawa propozycja na zagospodarowanie czasu wolnego  i wspólną zabawę w gronie rodziny i przyjaciół.

Organizowane zawody kajakarskie „Pisą na szlaku Wańkowicza” nawiązują do pobytu pisarza Melchiora Wańkowicza na Ziemi Piskiej. Przypominając, w 1935 r. Wańkowicz wraz z córką Martą, przyjechali na Mazury. Pływali kajakiem (o wdzięcznej nazwie „Kuwaka”), podróżowali autem i koleją po całych ówczesnych Prusach Wschodnich. Poznawali bogactwo przyrodnicze regionu oraz rozmawiali z mieszkańcami, szczególną uwagę zwracając na narastające represje wobec ludności polskiej w narodowo –socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej. W wyniku tej wyprawy powstała jedna z najważniejszych książek mistrza polskiego reportażu pt. „Na tropach Smętka”, która do wybuchu II wojny światowej doczekała się kilku wydań, wpływając na sposób postrzegania problematyki polskiej  w Prusach Wschodnich. Opisał w niej także pobyt w Piszu oraz spływ kajakowy rzeką Pisą do Narwi.

Projekt „RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu w ramach realizacji projektu prowadzi nabór uczestników na niżej wymienione działania:

Zajęcia ruchowe -fitness i siłownia dla młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą
Celem zajęć ruchowych jest ukazanie młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego Poprzez aktywność fizyczną młode osoby będą miały możliwość rozładowania napięcia powodującego zachowania agresywne. Zajęcia na siłowni  i fitness pokażą młodym osobom prawidłowe metody spędzania czasu wolnego, będą również okazją do nawiązania nowych znajomości oraz budowania pozytywnych relacji. Zajęcia ruchowe poprowadzi trener personalny, który swoim przykładem zachęci młodzież do aktywności fizycznej.
Czas trwania zajęć: październik-listopad 2019 r.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości