Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Nowa karetka w Powiecie Piskim

Nowa karetka w Powiecie Piskim

 

W dniu 20 września miało miejsce przekazanie nowego ambulansu, który stacjonować będzie w Orzyszu.

Przekazana na rzecz SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu karetka, została zakupiona w ramach ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. Nowy ambulans, jest jednym z 9, które trafiły do naszego województwa. Zakup karetki dofinansowano, w wysokości 400 tys. zł., z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

Starosta Powiatu Piskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2019 roku.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 04.10.20119 r. do godz. 15.15. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15) lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, nazwa i adres oferenta.

Pełna treść ogłoszenie jest dostępna w zakładce: Informacje o Dotacjach Zarządu lub pod zamieszczonym adresem: http://www.powiat.pisz.pl/?q=strona-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-z...

Inwestycje Powiatu Piskiego - ponad 4 mln zł na remonty dróg jeszcze w 2019 roku

To już pewne: ponad 4 mln złotych pozyskał Powiat Piski na przebudowę dróg powiatowych. Umowę na dofinansowanie  w wysokości 4 179 176, 58 zł. podpisali z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Starosta i Wicestarosta Piski przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Piszu 19 września br. W zakończonym właśnie naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Piski złożył projekty na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Połowa tej kwoty czyli ponad 4 mln zł to wartość pozyskanego dofinansowania, zaś pozostałe 4 mln to środki własne Powiatu Piskiego. Wysoki wynik uzyskanego dofinansowania oznacza, że z łącznej kwoty 10 mln dofinansowania pozyskanego przez wszystkie samorządy z terenu powiatu piskiego, niebagatelna kwota ponad 4 mln zł trafi tylko na przebudowę dróg powiatowych.

Wsparcie rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami

Każdy rodzic potrzebuje wsparcia. Niekiedy potwierdzenia- „tak, to co  i w jaki sposób robisz jest dobre”, a niekiedy podpowiedzi czy korekty, gdy, mimo starań rodzica, oddziaływania wychowawcze nie przynoszą rezultatów.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują szczególnego wsparcia, bo szczególne są potrzeby ich pociech, także w sprawie wyboru szkoły i formy kształcenia.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, podejmuje działania, służące ich wsparciu w waszych i trosce, związanych z nauką  i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością. We współpracy  ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zaplanowano cykl spotkań temu poświęcony.

Pierwsze ze spotkań „Rola rodzica w edukacji dziecka z niepełnosprawnością” miało miejsce na terenie PPP-P w Piszu 29 sierpnia br. Zaproszono na nie 40 rodziców. Obok mini- wykładów zaoferowano możliwość konsultacji  ze specjalistami poradni i dyrektorem SOSW w Łupkach.

Aktualnie zapraszamy zarówno rodziców jak i ich dzieci. Spotkanie będzie obejmowało szereg atrakcji: od ogniska  i wspólnego pieczenia kiełbasek, przez gry i zabawy integracyjne dla dzieci, rozgrywki sportowe Bocce, zwiedzanie szkoły i hali sportowej, gabinetów terapii; możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych (obserwacja zajęć z dziećmi, prowadzonych przez specjalistów), możliwość uzyskania informacji o ofercie SOSW (o zajęciach lekcyjnych  i dodatkowych, służących rozwojowi dziecka), po możliwość rozmowy i skonsultowania się z nauczycielami  i specjalistami, na temat nauki i rozwoju dziecka.

Spotkanie odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, 25 września (środa)  o godz. 16.00. Bardzo liczymy na obecność rodziców i dzieci Nie należy przy tym obawiać się możliwości brzydkiej pogody – w razie deszczu całość spotkania zostanie przeniesiona do budynku

Agnieszka Grądzka
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

17 września 1939 r. 80 lat później

Dziś, Wy, tak licznie przybyła na tę symboliczną uroczystość młodzież możecie uczyć się o tych tragicznych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny na lekcjach i możecie o tym mówić otwarcie. Moje pokolenie nie miało takiej możliwości. Kiedyś były tylko strzępy przekazywane szeptem wiadomości  i oficjalne milczenie. W tym właśnie tonie zwrócił się do przybyłych pod pomnik „Wolności” w Piszu Jerzy Małecki Poseł na Sejm RP.

V POWIATOWY TURNIEJ BOCCE

17 września 2019 roku po raz piąty w Ośrodku w Łupkach rozegraliśmy turniej bocce, aby sprawdzić się w rozgrywkach  i oczywiście zdobyć medale. Turniej był podsumowaniem cyklu treningów przeprowadzonych dla osób niepełnosprawnych z sześciu placówek Powiatu Piskiego w ciągu ostatniego roku.

Startujące w zawodach ekipy sportowe to podopieczni Domu Pomocy Społecznej "Betezda" w Ukcie, uczestnicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu, podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej  w Piszu, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach oraz zawodnicy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej.

Sport Dla Wszystkich

14 września stadion przy I LO w Piszu stał się areną zmagań licznych drużyn piłkarskich oraz miejscem pokazu umiejętności z zakresu innych dyscyplin sportowych i rekreacji.

Zorganizowane przez Akademię Piłkarską Huragan Pisz oraz Starostwo Powiatowe w Piszu i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu wydarzenie pod nazwą „Sport dla wszystkich” zdominowały przede wszystkim zmagania piłkarskie. Patronat nad wydarzeniem objęli Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki oraz Ministerstwo Sportu  i Turystyki.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”

Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

 

Szanowni Państwo,
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” to kolejna już inicjatywa Piskiego Szpitala. Tym razem uwaga skierowana została na budynek przychodni specjalistycznych wchodzący w skład kompleksu szpitalnego. Ze względu na prowadzone w nim działalności, obiekt jest niezwykle istotny dla lokalnej społeczności. Funkcjonuje w nim poradnia neurologiczna, okulistyczna oraz psychiatryczna. Budynek to również istotny punkt dla działalności Szpitala, gdyż prowadzona jest w nim m.in. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna czy Stacja Dializ.

XI WARMIŃSKO-MAZURSKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE.

W dniu 12 września (czwartek) 2019 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu im. Bojowników o Polskość Mazur, ul. Sikorskiego 15, odbył się XI WARMIŃSKO-MAZURSKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH  W LEKKIEJ ATLETYCE.

Letni sezon artystyczny 2019 w Leśniczówce Pranie zakończony

Wystawa fotograficzna, gala przyznania ogólnopolskiej nagrody Orfeusz za najlepszy tom poetycki, zajęcia teatralno-plastyczne dla dzieci oraz bogaty program poetycko-muzyczny to tylko niektóre  z propozycji Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu,  z jakich mogli skorzystać w minione wakacje mieszkańcy i turyści odwiedzający powiat piski.
Jak co roku, tak i tego lata gościom Prania dane było usłyszeć  i podziwiać program artystyczny w wykonaniu czołowych artystów polskiej sceny muzycznej i teatralnej. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Artur Żmijewski, Mirosław Baka, Artur Barciś, Kayah, Daniel Olbrychski. Długo by wyliczać wszystkie znamienite nazwiska goszczące w mijającym XXII Sezonie Artystycznym na scenie przy Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości