Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

DRIGALENSIS A.D. 2016

Był z nimi Rycerz, szlachetny i prawy,
Który od pierwszej młodości wyprawy
Rycerskie cnoty umiłował kornie:
Wierność, cześć, hojność, obyczaje dworne.
„Opowieści kanterberyjskie” Geoffrey Chaucer
 

Cnoty rycerskie, w zamierzchłych czasach były cechami wszechobecnymi w stanie pasowanych wojów i uświęconymi. Wstępując w poczet rycerzy, każdy pasowany przyjmował sobie za punkt honoru przestrzeganie najważniejszych przymiotów cechujących tę grupę społeczną. W dzisiejszych czasach, w dobie łamania zasad i reguł oraz braku autorytetów grupy ludzi odtwarzających średniowieczne realia od zwykłych czynności życia codziennego po widowiskowe walki i bitwy nie jawią się w tym świetle jako grupa hobbystów zafascynowanych tym co minione. Jawią się jako ludzie, którzy obok ubioru noszą również zakorzenione w sercu ideały średniowiecza – życie w prawdzie, wiara, żałowanie grzechów, dawanie dowodów pokory, miłowanie sprawiedliwości, bycie miłosiernym, bycie szczerym i wielkodusznym, znoszenie prześladowań. Te właśnie cechy, którymi pomimo upływu wielu lat warto się w codziennym życiu kierować, zostały wspomniane między innymi podczas uroczystej mszy świętej, celebrowanej w języku łacińskim, podczas której odbyło się pasowanie na rycerzy.

ÓSME MYŚLIWSKIE SMAKI

Ósma edycja Myśliwskich Smaków, jak przystało na jedną z najlepszych tego typu imprez na Mazurach sprostała oczekiwaniom uczestników i widzów. Było coś dla ucha, dla oka i oczywiście dla żołądka. Liczne stoiska kusiły regionalnym i rękodzielniczym asortymentem, a specjaliści od wyrobów z dziczyzny szczodrze częstowali swoimi specjałami.

Tegoroczną edycję Myśliwskich Smaków uświetnił pokaz kulinarny w wykonaniu mistrza kucharskiego Roberta Trzaski oraz uczestnika drugiego sezonu Master Chefa – Daniela Hucika. Panowie zaserwowali pstrokaty krupnik z bażanta, dzika na świeżo oraz zgrabny gulasz z sarniej nogi. Wszystkie potrawy zniknęły w oka mgnieniu, co zapewne świadczyć może o trafieniu w kulinarne gusta uczestników Myśliwskich Smaków. Obok cieszącego się niezmiennie popularnością pokazu kulinarnego w trakcie imprezy zostały przeprowadzone od lat związane z Myśliwskimi Smakami Konkursy takie jak: na najlepszą nalewkę, strzelecki i wędkarski. W międzyczasie widzowie mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych informacji w ramach prezentacji ras psów myśliwskich. W trakcie całej imprezy ze sceny rozbrzmiewały niezapomniane nuty muzyki związanej z myślistwem i łowiectwem.

XX SESJA RADY POWIATU PISZ

Pierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Rady Powiatu w Piszu zdominowało miłe, szczególnie dla uczestników sekcji sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, wydarzenie. Sportowcy oraz ich trenerzy odebrali „Nagrody Starosty” oraz „Nagrody Dyrektora”
i podziękowania za ostatnie osiągnięcia sportowe.
W pierwszym rzędzie zasłużone i wywalczone „Nagrodę Starosty” odebrali Krystian Krysiak i Paweł Grabowski, którzy sięgnęli w bieżącym roku po złoto w Mistrzostwach Europy klasy Cadet. W uznaniu osiągnięć w pracy zawodowej oraz za profesjonalne przygotowanie zawodników do „Mistrzostw Europy w klasie Cadet” trener Józef Bąk otrzymał „Nagrodę Starosty”, Tadeusz Swerpel natomiast „Nagrodę Dyrektora”. Kolejnego uhonorowanie doczekali się również uczestnicy ekspedycji kajakowej „Pisa – Bałtyk”, którzy swoim wyczynem – przypłynięciem kajakiem 720 km – dodali osobom niepełnosprawnym wiary we własne możliwości i pokonanie własnych słabości. Józef Knyżewski – instruktor kajakarstwa w PMOS w Piszu i Przemysław Terentjew – uczestnik sekcji kajakarstwa oraz podopieczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, otrzymali „Nagrody Starosty”. Podziękowania wręczono również rodzicom Krystiana Krysiaka, Pawła Grabowskiego i Przemysława Terentiewa.

1 września zawyją syreny

Dnia 1 września br. o godzinie 12.00 w całym powiecie piskim zabrzmią syreny alarmowe. Syreny alarmowe, które upamiętnią 77 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, włączone zostaną na 1 minutę. W powiecie piskim obchody połączone są z treningiem systemu alarmowania i ostrzegania ludności, który przeprowadzany jest na podstawie Zarządzenia nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.


Dyżurny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Powiatu Piskiego


ZAKOŃCZONA KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA

24 sierpnia uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę w miejscowości Rostki Skomackie.


Przebudowa tej drogi odbywała się stopniowo i współfinansowana była z różnych środków. Przebudowę pierwszego odcinka Powiat Piski zrealizował jeszcze w roku 2009 przy wsparciu ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego.


Kolejne prace związane z przebudową odbyły się dwuetapowo, w roku 2015 i 2016. Realizacja I etapu inwestycji pochłonęła środki własne powiatu, etap II natomiast, udało się zrealizować dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość ostatniego etapu inwestycji wyniosła 838.195,78 zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, pozostałą część pokryto po połowie z budżetów Powiatu Pisz i Gminy Orzysz.


TURNIEJ RYCERSKI DRIGALENSIS A.D. 2016

W dniach 27 – 28 sierpnia odbędzie się: Turniej Rycerski Drigalensis A.D. 2016, czyli spotkanie z historią w Drygałach.

 

Program:

27.08.2016 r. - Sobota

Rozpoczęcie imprezy o godz. 12:00, w trakcie będzie można zobaczyć:

konkurencje łucznicze, pełnokontaktowe walki rycerskie na zasadach PLWR, bieg Dam, bitwę o zamek, uroczyste pasowanie na rycerzy, koncert muzyki dawnej.

 

28.08.2016 r. - Niedziela

11:00 – Wspólna Eucharystia pod Płaszczem Hetmanki M.B. Częstochowskiej.

 

Turniej Rycerski - Drigalensis A.D. 2016. Czyli spotkanie z historią w Drygałach jest współfinansowany ze środków otrzymanych od samorządu Powiatu Piskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
 

WARSZTATY „EDUKACJA LEŚNA DZIECI I MŁODZIEŻY” 10 - 12.08.2016 r.

„EDUKACJA LEŚNA DZIECI I MŁODZIEŻY” była to trzydniowa impreza integrująca młodzież ze środowiskiem przyrodniczym z naszego regionu. Odbiorcami projektu była młodzież uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu oraz młodzież szkolna z różnych szkół (60) w wieku szkolnym 6 – 16 lat.

Głównym celem było zapoznanie uczestników z budową i funkcjonowaniem fauny i flory Mazur. Dzieci i młodzież brali udział w prelekcjach, prezentacjach, wycieczkach, pogadankach o tematyce przyrodniczej i leśnej, a zwłaszcza poruszające sprawy ochrony lasu i ochrony p. pożarowej prowadzonych przez pracowników nadleśnictw i leśniczych.

96 ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ

Patriotyzm, heroiczny bój, cud, chwałą oręża polskiego – te właśnie słowa najczęściej padały podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego, które miały miejsce w poniedziałek, 15 sierpnia czyli w 96 rocznicę jednej z najważniejszych bitew w dziejach Polski i Europy.

Piskie obchody 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej zainaugurowała msza święta koncelebrowana między innymi przez ks. Dziekana Andrzeja Zienkiewicza oraz ks. Prałata Jana Karbowskiego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Podniosłego charakteru liturgii przydały także obecność pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Piskiej Orkiestry Dętej. W trakcie okolicznościowego kazania Ks. Andrzej Zienkiewicz podkreślił wagę Bitwy Warszawskiej w dziejach Europy i podkreślił, iż to wielkie zwycięstwo żołnierzy polskich było ostatnią walką w historii nowożytnej, kiedy to wojsko polskie odniosło samodzielnie tak doniosłą wiktorię. Podkreślił również fakt, iż Wojsko Polskie odrodziło się niespełna dwa lata wcześniej i w tak krótkim czasie osiągnęło znakomitą zdolność bojową.

TELMEX SIĘ ROZWIJA

Funkcjonująca od kilku lat w Piszu firma Telmex już niedługo uruchomi produkcję na nowej hali. W ślad za tym spodziewać się można wzrostu zatrudnienia, o czym ostrożnie informuje prezes firmy Jarosław Kondraciuk, który zakłada, iż przy wzroście zamówień w przeciągu dwóch lat zatrudnienie w Telmex-ie wzroście o około 100 pracowników. Obecnie piskie zakłady Telmex-u zatrudniają 334 osoby.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości