Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu

W dn. 21 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”.

Szkolenia w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

W dniach od 15do 19 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu miały miejsce szkolenia z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych. Celem szkoleń było uświadomienie ich uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój lokalnej społeczności oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Przedsięwzięcie służy edukacji uczestników  w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliża rozwiązania prawne i dobre praktyki w tym zakresie.

Ostatnia droga

W piątek, 15 lutego odbyło się ostanie pożegnanie Proboszcza Ś.P. Ks. Kan. Lecha Gardockiego wieloletniego duszpasterza Parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  w Orzyszu. Ta jakże smutne uroczystość zgromadziła licznych wiernych – mieszkańców Orzysza oraz okolic, samorządowców, w tym Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego oraz Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza, pracowników instytucji oraz przedstawicieli organizacji, jednocząc ich we wspólnej modlitwie. W ostatnim pożegnaniu wieloletniego proboszcza uczestniczył także Biskup Ełcki Jerzy Mazur.

Pokój jego duszy.

Kwalifikacja Wojskowa 2019

W poniedziałek, 11 lutego, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Piskiego. W bieżącym roku obowiązek stawiennictwa przed Komisją Poborową dotyczy 512 osób, w tym 345 z rocznika podstawowego, czyli osób urodzonych w 2000 r. Praca Komisji trwać będzie do 14 marca.

Policja w Piszu podsumowała miniony rok

Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z dr Waldemarem Brendą – Członkiem Zarządu Powiatu w Piszu uczestniczyli w rocznej odprawie Komendanta Powiatowego Policji  w Piszu, która miała miejsce  w piątek, 8 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia nawiązujące do podpisania 27 stycznia 1919 roku dekretu  o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Podpisanie tego aktu uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii  i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać charakterystyki regionu,  a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I. Nagroda – 5.000 zł
II. Nagroda – 3.000 zł
III. Nagroda – 2.000zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Dzięki pośrednictwu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego W. Małeckiego 6 lutego 2019r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pisz - wicestarostowie Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda w Ministerstwie Zdrowia spotkali się z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jerzy  W. Małecki, starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych. Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w powiecie.

Wspólnie dla lokalnej społeczności

Trzy projekty, zrealizowane wspólnie przez Powiat Piski oraz instytucje rządowe zostały oficjalnie zakończone  i przekazane do użytku we wtorek, 5 lutego. W ceremoniach związanych z tymi wydarzeniami uczestniczyli między innymi Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Waldemar Brenda i Jan Alicki – Członkowie Zarządu Powiatu Piskiego oraz Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz wraz  z Radnymi.

Kurs z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowej edycji kursu umiejętności zawodowych  z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester. Podobnie jak poprzednio, kurs obejmować będzie część teoretyczną z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz praktyczną składającą się z ćwiczeń na symulatorze jak i samym harwesterze w naturalnych warunkach pracy.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości