Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

SZKOLENIE" PRZEMOC WOBEC DZIECKA W DOMU I SZKOLE JAKO PRZYCZYNA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH"

Szkolenie” Przemoc wobec dziecka w domu i szkole jako przyczyna zachowań agresywnych” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w dniu  8 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Piszu dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ DEBATOWAŁ NAD POTRZEBAMI W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWYM

Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Pani Wiesława Przybysz poprowadziła ostatnie spotkanie Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej, które odbyło się  13 listopada w siedzibie piskiego starostwa.

Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego. Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie przedstawiła założenia  i priorytety wsparcia w obszarze włączenia społecznego w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 oraz przeprowadziła z uczestnikami warsztat w zakresie zdiagnozowania potrzeb w tym obszarze na terenie naszego powiatu.

Narodowe Święto Niepodległości

Uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszu odprawiona przez ks. dr Wojciecha Kalinowskiego proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, ks. kan. Andrzeja Zienkiewicza proboszcza parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej oraz ks. Artura Gawrychowskiego proboszcza parafii pw. Św. Józefa  w Piszu, zainaugurowała oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

XIII sesja Rady Powiatu Pisz

W czwartek, 31 października odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Pisz, w trakcie której doszło do zmiany w składzie Rady. Mandat Radnego objął Marek Ziółkowski, zastępując tym samym ustępującego Radnego Jana Alickiego. Do zmiany doszło także w składzie Zarządu Powiatu Piskiego. Radni poparli zgłoszoną przez Andrzeja Nowickiego – Starostę Piskiego kandydaturę Radnego Michała Wrzoska. Podczas XIII sesji Rady Powiatu Pisz, Andrzej Nowicki – Starosta Piski poinformował Radę o problemach z jakimi kolejny raz boryka się Oddział Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Z pracy na tym oddziale zrezygnował jego dotychczasowy koordynator, którego przynajmniej do końca listopada zastąpi jeden z lekarzy. Jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski problem tkwi przede wszystkim w stawkach jakie jest w stanie zaoferować lekarzom piski szpital. Nie dysponując odpowiednimi środkami nie jest on  w stanie konkurować z innymi placówkami.

Pełen zapis XIII sesji Rady Powiatu Pisz jest dostępny na stronie www.powiat.pisz.pl w materiale: Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne, który umieszczony jest na stronie głównej w/w witryny.

Ojczyzna moja to ta ziemia droga

Artystyczny program w wykonaniu najmłodszych wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu zainaugurował obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Orzysz.  W okolicznościowej akademii zorganizowanej dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości uczestniczył Marek Wysocki – Wicestarosta Piski. Obok najmłodszych, wyraz patriotyzmu dali także starsi uczniowie ZS-P w Orzyszu, którzy zaprezentowali okolicznościowe widowisko w Sali Widowiskowo-Sportowej  w Orzyszu.

Wprawdzie do Narodowego Święta Niepodległości pozostało jeszcze kilka dni jednakże zachęcamy już teraz do włączenia się we wspólne świętowanie tego ważnego dla każdego Polaka momentu, upamiętniającego trudną historię Państwa Polskiego.

Policja Państwowa 1919-1939. 100. Rocznica Powołania Policji Państwowej

Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie dopomóż.

Rota przysięgi funkcjonariuszy policji w latach 1919-1939

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości