You are hereZasady finansowania oświaty w 2017 r.

Zasady finansowania oświaty w 2017 r.


By jakub.grodzki - Posted on 02 marzec 2017

Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz przedstawiciele szkół i placówek ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piskiego wzięli udział w szkoleniu pt. „Zasady finansowania oświaty w 2017 r.”, które miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu 28 lutego bieżącego roku.

Zorganizowane przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu szkolenie miało na celu przede wszystkim przypomnienie zasad naliczania subwencji oświatowej. Prowadzący szkolenie ekspert do spraw finansów oświatowych doktor Czesława Kunkiewicz-Waligóra skupiła się na zmianach dotyczących roku 2017 oraz przybliżyła w precyzyjny sposób projekt kryteriów rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. W dalszej części spotkania był czas na pytania oraz dyskusję, w trakcie której poruszona została kwestia średnich wynagrodzeń nauczycieli w Powiecie Piskim. Nie zabrakło również ciekawych propozycji ze strony uczestników w zakresie zmian w zasadach finansowania. W szkoleniu obok osób bezpośrednio zainteresowanych – reprezentujących szkoły i placówki ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Piskiego uczestniczyli także żywo zainteresowani reformą oświatową Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Edyta Polak – Sekretarz Powiatu oraz Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu.