You are hereZarząd Powiatu Piskiego informuje

Zarząd Powiatu Piskiego informuje


By jakub.grodzki - Posted on 25 czerwiec 2020

Zarząd Powiatu Piskiego informuje, że  w dniu 19 maja 2020 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  a Powiatem Piskim, zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Zadanie Nr 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63

Szacunkowa wartość zadania wynosi 8 973 509,15 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 6 259 872,00 zł.

Zadanie Nr 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo

Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 854 567,66 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 927 283,83 zł.

Zadanie Nr 3:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29

Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 190 009,54 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 547 562,66 zł.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 9 734 718,49 zł. Informujemy, że może ono ulec zmianie po zakończeniu postępowań przetargowych na realizację przedmiotowych zadań.
Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI