You are hereZAPRASZAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPOTKANIE pt. ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia’’.

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPOTKANIE pt. ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia’’.


By jakub.grodzki - Posted on 16 sierpień 2017

Pragniemy poinformować Państwa, że Starosta Piski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wraz z Piskim Towarzystwem Gospodarczym  w Piszu w dniu 23 sierpnia 2017 r. organizują spotkanie pt.: ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia’’. Spotkanie odbędzie się w Hotelu nad Pisą  w Piszu, przy ul. Ratuszowej 13, w godzinach 10.00 - 13.30.

Temat spotkania jest szczególnie ważny, bowiem na ciągle zmieniającym się rynku pracy zaczyna brakować nie tylko specjalistów ale też pracowników  o niższych kwalifikacjach. Pracodawcy poszukują coraz częściej kadry za wschodnią granicą, popełniając uchybienia przy zatrudnianiu obcokrajowców. Jak ustrzec się od kar i nie popaść w konflikt z prawem – zagadnieniu temu zostanie poświęcona pierwsza część spotkania. Pracownicy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy wskażą błędy jakie popełniają pracodawcy przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Druga część spotkania zostanie poświęcona sytuacji na lokalnym rynku pracy – szansom i zagrożeniom jakie mogą pojawić się w najbliższej przyszłości. W kolejnej części spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych na podniesienie kwalifikacji zarówno właścicieli firm jak i pracowników. Kompetencje stanowią kluczową rolę na współczesnym rynku pracy. Znaczenie kompetencji zawodowych  i społecznych stale wzrasta. Przekonują się o tym dobitnie osoby poszukujące zatrudnienia a także pracownicy i właściciele firm. Od wzrostu kompetencji zależy utrzymanie się firmy na ciągle zmieniającym rynku pracy, a także jej przyszłość.

W imieniu Pana Starosty Piskiego i swoim serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie pod numerem 87 4252460.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat spotkania udziela Pani Małgorzata Zach, pod ww. numerem telefonu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz