You are hereZaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów


By damian.olszynski - Posted on 12 styczeń 2017

Już dzisiaj - 10 stycznia – wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa specjalny punkt kontaktowy udzielający informacji podmiotom, które chcą rozwiązać konflikt polubownie w ramach systemu.


Chcesz oszczędzić czas i pieniądze? Skorzystaj z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Już od 10 stycznia – zaczynają obowiązywać przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Poniżej najważniejsze zasady pozasądowego rozwiązywania sporów:

  • 10 stycznia na stronie internetowej UOKiK zaczyna działać rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów. Do rejestru będą wpisywane podmioty, które zostaną uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  • Konsumencie, skorzystaj z metod pozasądowego rozwiązywania sporu, jeżeli sprzedawca odrzucił twoją reklamację.

  • Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu dostarczenia wszystkich informacji podmiotowi, który się nią zajmuje.

  • Postępowanie powinno być bezpłatne. Jednak podmiot, który będzie rozwiązywał spór, może wprowadzić odpłatność, ale w nieznacznej wysokości.

  • Przedsiębiorco, gdy zgadzasz się na pozasądowe rozwiązywanie sporów lub zobowiązuje cię do tego prawo (jak w przypadku banków), to poinformuj o tym na swojej stronie internetowej i we wzorcach umów, które zawierasz z konsumentami. Podaj nazwę podmiotu, do którego może się zwrócić konsument, by rozwiązać z tobą spór. Wskaż np. adres jego strony internetowej.

  • Jeżeli odrzuciłeś reklamację, zawsze musisz poinformować konsumenta o tym, czy zgadzasz się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyrażasz zgody.


  • Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12839