You are hereZabawa Mikołajkowa dla uczestników projektu "RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie"-13 grudnia 2019r.

Zabawa Mikołajkowa dla uczestników projektu "RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie"-13 grudnia 2019r.


By jakub.grodzki - Posted on 07 styczeń 2020

W dniu 13 grudnia 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu zorganizowało Zabawę Mikołajkową w Hotelu nad Pisą dla uczestników projektu oraz przedstawicieli instytucji, które łączyły się  w naszych działaniach w projekcie "RAZEM przeciwko przemocy  w rodzinie".To spotkanie było również podsumowaniem dotychczasowych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu działań w projekcie, tj. • warsztaty dla dzieci i młodzieży „Odkryj swoją wewnętrzną siłę-ŻYCIE BEZ PRZEMOCY”

  • warsztaty edukacyjne dla rodziców „CYBERPRZEMOC -co i jak ? ”, „Jak wychowywać bez klapsa”
  • zajęcia ruchowe dla młodzieży( fitness i siłownia)
  • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Uczyńmy świat piękniejszy-STOP PRZEMOCY”
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • szkolenie dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie nt „ Przemoc wobec dziecka w domu i szkole jako przyczyna zachowań agresywnych”


Celem wspólnej Zabawy Mikołajkowej przy muzyce było pokazanie dzieciom i młodzieży różnych sposobów i form spędzania czasu wolnego, bez przejawów przemocy i agresji. Dzieci odwiedził Mikołaj i Elf, który poprowadził wspólne gry i zabawy. Był wspólny poczęstunek. Zespół „Magnat” zajął się oprawą muzyczną naszej Zabawy Mikołajkowej.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI