You are hereXXXII sesja Rady Powiatu Pisz

XXXII sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 04 wrzesień 2017

Wraz z końcem sierpnia odbyła się 32 sesja bieżącej kadencji Rady Powiatu Pisz, w trakcie której Radni zadecydowali o przekształceniach w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Łupkach,  w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piszu oraz w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

W pierwszej części obrad Radni zapoznali się między innymi z informacjami o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2016 r., o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za rok 2016, oraz sprawozdaniem z realizacji planów  i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg , stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2017 r. W przypadku działań na drogach powiatu piskiego prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu według stanu na 30 czerwca bieżącego roku na realizację oczekują następujące działania:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK nr 58,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK nr 63 wraz z przebudową chodnika,
  • Dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej Nr 1682N Bełcząc – Danowo – DK nr 58

W przypadku dwóch pierwszych inwestycji prace związane z przebudową w/w dróg prowadzone będą w oparciu o środki własne ze względu na brak dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z tego też powodu z wstępnie planowanego zakresu prac nie wszystkie mogą dojść do skutku w roku bieżącym. W przypadku III inwestycji wraz z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie robót budowlanych dojdzie do rozpoczęcia inwestycji. Obok wymienionych działań Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy:

  • Drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn (odcinek Lipińskie – Skarżyn),
  • Drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK nr 58 (Kaliszki) (odcinek Giętkie – Orłowo),
  • Droga powiatowa Nr 1869N Wólka Piska – Ruda i droga powiatowa Nr 1672N od drogi powiatowej Nr 1670 – Ruda – Drygały,

W przypadku wymienionych inwestycji prace drogowe nie będą dotyczyć oczywiście całości, a jedynie odcinków, które są niezbędnie wymagają remontu. W drugiej części obrad Radni przegłosowali projekty uchwał, jednomyślnie popierając między innymi utworzenie 8 letniej szkoły podstawowej oraz  3 letniej szkoły branżowej w Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach, utworzenie 3 letniej szkoły ponadpodstawowej I stopnia  w Zespole Szkół Zawodowych. Podobne zmiany nastąpiły także w Zespole kształcenia Ustawicznego w Piszu oraz z Zespole Szkól Leśnych  w Rucianem-Nidzie. Wprowadzona reorganizacja jest wynikiem rządowej reformy edukacyjnej.

W końcowej części 32 sesji Rady Powiatu Pisz, Andrzej Nowicki – Starosta Piski przedstawił Radnym projekt udzielenia wsparcia finansowego poszkodowanym powiatom woj. Pomorskiego. Andrzej Nowicki – Starosta Piski wskazał wstępnie powiaty Chojnicki oraz Kartuski. Aktualnie nie jest jeszcze znana wysokość planowanego wsparcia, jednak jak wskazał Andrzej Nowicki – Starosta Piski mając na uwadze to, iż  w przeszłości Powiat Piski po podobnym kataklizmie otrzymał wiele wsparcia z innych powiatów, obecnie jesteśmy winni odwdzięczyć się za pomoc której kiedyś nam udzielono. Projekt spotkał się z jednomyślnym poparciem ze strony Radnych.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz