You are hereXXIII sesja Rady Powiatu Pisz

XXIII sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 27 październik 2016

Ulica Okopowa jeszcze poczeka, a nauczyciele nie będą pozostawieni sami sobie wobec zapowiadanej reformy edukacyjnej.


XXIII sesję Rady Powiatu Pisz, która odbyła się we wtorek, 25 października rozpoczęły nie najlepsze informacje w zakresie zapowiadanej przebudowy  ul. Okopowej.  Jak poinformował Radnych, obecny na sesji Leszek Skolimowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, kosztorys planowanych prac zakładał wykonanie przebudowy ul. Okopowej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 1-go maja nakładem niespełna 200 tys. zł. Jednak w momencie zakończenia postępowania przetargowego, do PZD w Piszu wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę blisko 300 tys. zł. Wobec takiej sytuacji, oraz za aprobatą Radnych inwestycja nie będzie realizowana na takich warunkach, a wykonawca zostanie wyłonionych w kolejnych postępowaniach ofertowych.  Jak wskazał Andrzej Nowicki – Starosta Piski dotychczas Powiat Piski w toku postępowań przetargowych zyskiwał jedynie oszczędności. Dotychczas nie zdarzyło się również aby pomiędzy kosztorysem a oferowaną ceną dochodziło do takich rozbieżności. Wychodzi więc na to, iż na długo oczekiwaną przebudowę ul. Okopowej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, przynajmniej do momentu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Godząc się na warunki zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę, Powiat Piski nie tylko trwonił by pieniądze ale i zostałby zmuszony do „dołożenia” środków na inwestycję z innych działań.

W trakcie XXIII sesji Rady Powiatu Pisz, Andrzej Nowicki – Starosta Piski podtrzymał również deklarację, którą złożył w imieniu Rady podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Piszu. Jak wskazywał, mówiąc iż zrobi wraz z radnymi wszystko by utrzymać poziom zatrudnienia w powiatowych placówkach edukacyjnych miał na myśli wszystkie szkoły powiatowe, a nie tylko najbardziej zagrożone reformą gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1. Podkreślił, że w chwili obecnej trudno jest wyrokować jak reforma będzie wyglądać i jaki będzie miała przebieg. Jednak nie jest to najprostsza sytuacja do rozwiązania. Zmiany, o ile oczywiście do nich dojdzie będą na szczęście postępować stopniowo. Część nauczycieli przejdzie zapewne do innych placówek, część odejdzie na emeryturę. Starostwo na pewno podejmie takie działania, aby nauczyciele w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany.  Na pewno nie zostaną pozostawieni sami sobie. Na konkrety trzeba będzie jednak poczekać do momentu wprowadzenia pierwszych zmian, wraz  z którymi samorządy będą zmuszone do podjęcia konkretnych działań.

Tagi