You are hereXVI NIEMIECKO - POLSKI KONGRES POLITYKI SAMORZĄDOWEJ/ DEUTSCH - POLNISCHER KOMMUNALPOLITISCHER KONGRESS

XVI NIEMIECKO - POLSKI KONGRES POLITYKI SAMORZĄDOWEJ/ DEUTSCH - POLNISCHER KOMMUNALPOLITISCHER KONGRESS


By jakub.grodzki - Posted on 18 październik 2016

"Niemiecko - polskie partnerstwo w dobie kryzysu europejskiego" było tematem przewodnim, odbywającego się w dniach 15-16 października w Hotelu nad Pisą, NIEMIECKO - POLSKIEGO KONGRESU POLITYKI SAMORZĄDOWEJ.


Wydarzenie, które odbywa się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, swój początek ma w roku 2000, kiedy to miał miejsce pierwszy, z organizowanych przez niemiecką organizację AKP (Grupa Robocza Partnerstwo Komunalne) pod przewodnictwem Pana Brenda Hinza, kongresów. Idea organizacji tego wydarzenia wywiązała się z potrzeby wymiany poglądów, doświadczeń, nawiązywania kontaktów i budowania więzi u tzw. podstaw, czyli na szczeblu samorządowym obu stron. Znakomitym do tego środkiem były nawiązywane wówczas oficjalne umowy partnerskie pomiędzy polskimi i niemieckimi powiatami oraz gminami.

Odbywające się dziś Kongresy stwarzają możliwość wymiany zdań i poglądów, co ważne jest szczególnie teraz, w dobie wielu konfliktów i nieporozumień pomiędzy państwami zrzeszonymi w Unii Europejskiej.

W tegorocznym, piskim Kongresie, poza samorządowcami ze strony niemieckiej, uczestniczyli przedstawiciele polskiego Sejmu, samorządowcy z terenu Warmii i Mazur, przedstawiciele polskich i niemieckich organizacji współpracujących ze sobą m.in. w dziedzinie pomocy społecznej.

Przewodnictwo nad Kongresem pełnił zwyczajowo Pan Bernd Hinz- Przewodniczący AKP, współgospodarzem wydarzenia był natomiast Starosta Piski Andrzej Nowicki, który od lat jako przedstawiciel piskiego samorządu powiatowego bierze udział w Kongresach.

Starosta, któremu w udziale przypadło powitanie przybyłych na wydarzenie uczestników i gości, podziękował Przewodniczącemu Kongresu za to, że AKP zdecydowało się na organizację Kongresu właśnie w Piszu, przybliżając przy okazji uczestnikom kongresu początki tworzenia się polsko- niemieckiego partnerstwa na Ziemi Piskiej.

Referaty będące znakomitą okazją do dyskusji, w trakcie dwudniowego wydarzenia, wygłosili:

- Przewodniczący Związku Powiatów Niemieckich, Pan Reinhard Sager, "Współpraca władz lokalnych"

- Przedstawiciel Ambasady Republiki Niemieckiej w Warszawie, Pan Manfred Huterer, "Niemiecko- polskie Partnerstwo w dobie kryzysu europejskiego"

- w imieniu Marszalka Województwa Warmińsko mazurskiego, Pani Wicemarszałek Wioletta Śląska- Zyśk, "Aktualne wyzwania powiatów województwa warmińsko- mazurskiego"

- Poseł na Sejm Pan Jerzy Małecki, "Zrozumieć Polskę- interesy Polski a Europy"

- Poseł na Sejm Pan Mirosław Pampuch, "Współpraca samorządów Warmii i Mazur z perspektywy 25 lat polsko- Niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie"

- Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Starosta Giżycki, Pan Wacław Strażewicz, "Wyzwania polskich powiatów w odniesieniu do niemieckiego partnera".

Wśród lokalnych samorządowców w Kongresie uczestniczyli: reprezentująca Burmistrza Rucianego- Nidy Pani Danuta Kowalewska oraz Wiceburmistrz Pisza Pan Jan Puchalski.

Wydarzenie stało się także okazją do uhonorowania członków Elbląskiego Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS- Medali Zasługi Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy.

W ramach wydarzeń towarzyszących, odbyła się wizyta w Muzeum Ziemi Piskiej, gdzie Pan Dietmar Serafin przybliżył uczestnikom Kongresu historię Ziemi Piskiej oraz zaprezentował i omówił stałe wystawy, przyrodniczą i historyczną Ziemi Piskiej. Uczestnicy Kongresu wzięli udział ponadto w krótkiej wycieczce do "Lasu ochronnego Szast", którą z ramienia Nadleśnictwa Pisz poprowadził Podleśniczy w Nadleśnictwie Wilczy Dół (Szast) Pan Maciej Domański.

Współorganizatorem tegorocznego Kongresu było piskie Starostwo.


PODZIĘKOWANIE


Starosta Piski Andrzej Nowicki składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia:


Staroście Elbląskiemu Panu Maciejowi Romanowskiemu,


Burmistrzowi Pisza Panu Andrzejowi Szymborskiemu,


Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pisz Panu Robertowi Trąbka,


Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej, Pani Anecie Karwowskiej.
     

Tagi