You are hereXLVI sesja V kadencji Rady Powiatu Pisz

XLVI sesja V kadencji Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 29 październik 2018

W czwartek, 25 października odbyła się ostatnia sesja w V kadencji Rady Powiatu Pisz (2018 – 2018). Obrady zdominowała kwestia uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu. Uwagę radnych zwróciły przede wszystkim zapisy dotyczące braku możliwości zbilansowania przychodów  i rozchodów szpitala w latach 2019 i 2020 oraz zagrożenie wykonania zakontraktowanych usług w nadchodzących latach.

Starosta Andrzej Nowicki włączając się w dyskusję w zakresie kondycji SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu wskazał, iż zmiany jakie zaszły w piskiej placówce leczniczej w przeciągu ostatnich lat są doskonale widoczne. Niedostatek finansowania nie wynika z niegospodarności, a przede wszystkim z niedostatecznego poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rada Powiatu Pisz oraz Zarząd Powiatu podjęły wiele działań w kierunku poprawy zarówno warunków leczenia jak i pracy w szpitalu, jednakże jak podkreślał Starosta Andrzej Nowicki, nie na wszystko można znaleźć środki. Wsparcie Powiatu dotyczy przede wszystkim działań inwestycyjnych, nie może być kierowanie na wydatki bieżące. Postrzeganie sytuacji szpitala poprzez pryzmat działań dyrekcji jest nieadekwatne do realnej sytuacji. Szpital potrzebuje więcej środków niż otrzymuje, a organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Piszu nie jest w stanie tego zmienić. Oszczędności w postaci redukcji etatów nie wchodzą w grę. Kończąca się obecnie 4-letnia kadencja Rady Powiatu Pisz pozwoliła osiągnąć wiele w przypadku szpitala, jednakże nie wpłynęła wymiernie na zmianę w zakresie struktury jego finansowania. W tym zakresie rady powiatowe nie są w stanie wiele zmienić. Aktualne zadłużenie szpitala nie jest drastyczne i szpital nie przestanie funkcjonować – zapewniał Starostwa Andrzej Nowicki, wskazując również,  iż kwestia rozwiązania aktualnych problemów placówki wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych jego dobrą kondycją. Zarówno dyrekcji jak i personelu oraz organu prowadzącego. Tylko dzięki takiemu współdziałaniu można wdrażać konieczne zmiany.

Podobne stanowisko przedstawił Wicestarosta Marek Wysocki, który w swej wypowiedzi podkreślił, iż zarówno Zarządowi Powiatu Pisz jak i Radzie zależy na tym, aby piski szpital funkcjonował w sposób dobry, szczególnie dla pacjentów. Jak wskazywał, ten problem na pewno będzie jednym z ważniejszych, jakim będzie zajmować się kolejna Rada. Podkreślił również, iż sytuacja piskiego szpitala nie jest tragiczna, co jest między innymi zasługą decyzji podejmowanych prze Radę Powiatu Pisz.

W dalszej części debaty, Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Marek Skarzyński poinformował, iż Szpital, jako podmiot finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia od kilku lat ponosi straty, jednak ich poziom jest poniżej kosztów amortyzacji. Wskazał również, iż 742 szpitale w kraju posiadają zadłużenie rzędu 14 mld zł. Problem niedostatku finansowania jest więc kwestią ogólnokrajową, a nie wyłącznie powiatową i żadne dyrektor nie może odpowiadać za brak pieniędzy w systemie. Niewydolny system najmocniej uderza w szpitale powiatowe, które nie mają możliwości rozwoju. Pieniądze, którymi Powiat Piski zasilił szpital, jak podkreślił Dyrektor Marek Skarzyński, zostały wydane w sposób racjonalny. Sam program naprawczy jest przede wszystkim narzędziem do monitorowania sytuacji szpitala w Piszu, które z czasem pokaże, czy podejmowane decyzje były słuszne. Dyrektor zapewnił również, iż cięcia kosztów zostaną wykonane w tych dziedzinach, w których istnieje taka możliwość, jednak podkreślił iż na pewno nie odbędzie się to kosztem pacjentów.

Ostatecznie, w trakcie głosowanie Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu został przez Radnych zatwierdzony.

W końcowej części XLVI sesji Rady Powiatu Pisz, Starosta Andrzej Nowicki serdecznie podziękował wszystkim Radnym za wspólną, czteroletnią owocną pracę oraz za wkład w rozwój powiatu. Podziękowania do Radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu skierował także Wicestarosta Marek Wysocki, który przy okazji poinformował  o przyznanych Powiatowi Piskiemu środkach – 37 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Wierzbiny – Drygały. Na koniec miało miejsce wręczenie pamiątkowych tabliczek Radnym.

Skład nowej rady:
1. Jan Alicki;
2. Lech Borak;
3. Łukasz Borys;
4. Waldemar Brenda;
5. Rafał Dąbrowski;
6. Lidia Borys-Dymczyk;
7. Andrzej Górski;
8. Irena Jatkowska;
9. Marek Konopka;
10. Andrzej Kurzątkowski;
11. Andrzej Nowicki;
12. Przemysław Ronkiewicz;
13. Dariusz Smakosz;
14. Paweł Szczech;
15. Mariusz Trupacz;
16. Michał Wrzosek;
17. Marek Wysocki.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz