You are hereXL sesja Rady Powiatu Pisz

XL sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 30 kwiecień 2018

W czwartek, 26 kwietnia miała miejsce czterdziesta sesja Rady Powiatu Pisz, w trakcie której Radni zapoznali się między innymi ze sprawozdaniem  z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu oraz przyjęli uchwałę w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.Obecny na XL sesji Rady Powiatu Pisz Stanisław Kobylarz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu obok udzielenia wyjaśnień w zakresie przedłożonego sprawozdania, zaprosił wszystkich Radnych na dziewiątą Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w Piszu w dniach 21-23 maja bieżącego roku. Jak podkreślił jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla Pisza, ale i całego Powiatu Piskiego, iż kolejny raz tego typu wydarzenie, gości w naszym mieście. Tegoroczna konferencja pt. „Zdrowie publiczne – zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne i medycyna katastrof” skupi się przede wszystkim na zagrożeniach onkologicznych, chorobach zakaźnych, bezpieczeństwu żywności, medycynie katastrof oraz alergi.

W dalszej części czterdziestej sesji Rady Powiatu Pisz doszło do przyjęcia uchwały w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piskiego. Zgodnie z § 1 w/w uchwały w 2018 roku obowiązywać będą następujące stawki:

  • usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 56 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 19 zł;
  • usunięcia poduszkowca - 107 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 35 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 129 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 56 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 160 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 107 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 212 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 160 zł.


Wraz z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piusz zamknęła XL sesję Rady.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz