You are hereWYDZIAŁ KOMUNIKACJI

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI


By aneta.ofman - Posted on 20 marzec 2020

Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje mgr inż. Grzegorz Pieloszczyk
godziny obsługi Klientów Wydziału: 08.00-14.00


DANE KONTAKTOWE, ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

  • sekretariat: (087) 425-47-11
  • prawo jazdy, świadectwa kwalifikacji: (087) 425-47-12
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na wykonywanie badań technicznych pojazdów: (087) 425-47-13
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców: (087) 425-47-14

WNIOSKI I WZORY DRUKÓW OPŁAT

Wnioski do pobrania oraz wzory druków opłat, w tym numery kont bankowych, na które należy uiszczać poszczególne opłaty:

PRZEJDŹ

STATUS DOWODU REJESTRACYJNEGO

Aby sprawdzić status należy podać: numer Rejestracyjny oraz ostatnie 5 znaków nadwozia (VIN)

SPRAWDŹ STATUS


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdów oraz wnioski na prawo jazdy składać można za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu POJAZD i KIEROWCA na platformie PWPW.
UWAGA: Wnioski za pośrednictwem skrzynki podawczej składać mogą osoby posiadające PROFIL ZAUFANY BĄDŹ PODPIS ELEKTRONICZNY

Zakres i warunki świadczenia usług

SKRZYNKA PODAWCZA


zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić nabycie pojazdu
zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić zbycie pojazdu
zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić kasację pojazduU W A G A !!!

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprowadzonych z innego państwa UE oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski wydłużona była do 180 dni.
Dla pojazdów zakupionych/sprzedanych/zdemontowanych od 1 stycznia 2021 r. powrócił termin 30 dni na zgłoszenie zbycia/nabycia/kasacji.
Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE