You are hereWsparcie szkół ponadpodstawowych w Powiecie Piskim

Wsparcie szkół ponadpodstawowych w Powiecie Piskim


By jakub.grodzki - Posted on 15 styczeń 2019

W dniu 14 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone wspieraniu szkół ponadpodstawowych w procesie rekrutacji, a uczniów  w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, w sytuacji gdy we wrześniu 2019r. do szkół prowadzonych przez powiat piski zgłoszą się jednocześnie absolwenci trzyletniego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Piski- Waldemar Brenda, Dariusz Jurczykowski dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku wraz z wizytatorami, Dorota Darda- dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, Marcin Kamiński-dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wraz z doradcami zawodowymi, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w powiecie piskim.

W czasie spotkania omawiano m.in. zasady i terminy rekrutacji 2019/2020, przedstawiono ofertę edukacyjną powiatu piskiego, działania wspierające szkoły- ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – dyrektor zaprezentował Piski Model Edukacji, dyrektorzy szkół wskazywali mocne i słabe strony szkół w procesie rekrutacji.

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piskim są przygotowane do przyjęcia dwóch roczników uczniów, absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej od września 2019r. i nie będzie problemu z przyjęciem młodzieży, która wybierze szkołę na terenie powiatu piskiego. W najbliższym czasie – po feriach zimowych rozpocznie się promocja oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych powiatu piskiego, by każdy rodzic  i uczeń mógł dokonać swobodnego, świadomego wyboru dalszej szkoły.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz