You are hereWsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Piskiego

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatu Piskiego


By jakub.grodzki - Posted on 28 listopad 2017

Z inicjatywy Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu w dniu 24 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami  z terenu naszego powiatu. Obok prezentacji dotyczących możliwości rozwoju sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw przedstawiciele powiatu oraz gminy Szczytno zaprezentowali korzyści wynikające  z „Szczycieńskiej Karty Seniora 60 plus”.

Spotkanie otworzyli Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza oraz Renata Sulewska – Zastępca Dyrektora PUP Pisz. Po krótkich słowach powitania oraz nakreśleniu celu spotkania oraz głównych jego punktów, w tym propozycji wdrożenia na terenie Powiatu Piskiego projektu dedykowanego dla seniorów, z którą to pokrótce zapoznał Andrzej Nowicki – Starosta Piski głos zabrali Rafał Kiersikowski – Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Sławomir Staszak – Radny Rady Miejskiej w Szczytnie. W swoim wystąpieniu przedstawili korzyści wynikające z programu „Szczycieńska Karta Seniora 60 plus” oraz model funkcjonowania tego programu. Jak wskazywali, każdy uprawniony uczestnik programu dzięki posiadaniu karty ma możliwość korzystania z promocji oraz ulg przygotowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu. Aktualnie posiadacze karty mają możliwość skorzystania ze zniżek i rabatów w wysokości od 3% do nawet 40% w ramach usług świadczonych przez 34 podmioty uczestniczących w programie. Prezentacja wyników programu miała miejsce w aspekcie wdrażania podobnych rozwiązań na terenie Powiatu Pieskiego.

W dalszej części spotkania, Urszula Sudnikiewicz-Piekarska z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprezentowała możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorców oraz ich przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur. Działania Agencji prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurkiem na realizację 8 Poddziałów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zaprezentowanymi możliwościami przedsiębiorcy z terenu Powiatu Piskiego mają możliwość uzyskania wsparcia między innymi na takie działania jak współpraca biznesu z nauką, odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu czy wdrażanie programów badawczo rozwojowych.

W drugiej części spotkania Piotr Odoj – Kierownik Zespołu Wspierania Biznesu (Enterprise Europe Network) z Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej W-M Agencji Rozwoju Regionalnego zaprezentował ofertę skierowaną do sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania zagranicznych partnerów oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Działania EEN skupiają się przede wszystkim na oferowaniu przedsiębiorcom wsparcia w zakresie doradztwa, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej. W swojej ofercie posiadają obok szerokiej sieci doradztwa biznesowego także bazę firm poszukujących partnerów ponad 60 krajów na całym świecie.

Konferencja zorganizowana wspólnie przez PUP w Piszu, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Gminę Pisz stwarza przedsiębiorcom z tereny Powiatu Piskiego możliwość rozwoju w oparciu o wdrażanie nowych technologii czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań np. w zakresie świadczonych usług.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Kamińskiemu - Dyrektorowi PUP w Piszu oraz pracownikom w PUP w Piszu za organizację  i przeprowadzenie konferencji. Podziękowania kierujemy również do Pana Andrzeja Szymborskiego - Burmistrza Pisza, za wkład w konferencje oraz stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pisz.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz