You are hereWspólna inicjatywa „Południowe Mazury”

Wspólna inicjatywa „Południowe Mazury”


By jakub.grodzki - Posted on 10 lipiec 2019

Wypracowanie wspólnych założeń do ujęcia  w nowej strategii województwa oraz nowej perspektywie funduszy europejskich jest celem inicjatywy pn. „Południowe Mazury”. Przedsięwzięcie to, które miało swoją inaugurację  28 czerwca, było głównym tematem rozmów, jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 lipca w Piszu oraz  w Orzyszu. Andrzej Nowicki – Starosta Piski, zapraszając  do współpracy burmistrzów gmin znajdujących się w Powiecie Piskim, doprowadził tym samym do wypracowania platformy porozumienia, której wymiernym świadectwem jest Wniosek Poparcia dla Projektu pn. „Południowe Mazury”. Dzięki temu, samorządy, które włączyły się w inicjatywę "Południowe Mazury" będą miały większą szansę na uzyskanie silniejszej pozycji w zakresie aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

Wniosek poparcia inicjatywy "Południowe Mazury" sygnowali: Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Burmistrz Rucianego- Nidy Piotr Feliński.

Zamysłem inicjatywy jest wyznaczenie i ujęcie obszaru funkcjonalnego pn. „Południowe Mazury” w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 oraz w dalszej perspektywie w RPO na lata 2021-27. Obszar, o którym mowa, został sklasyfikowany w powstającej strategii jako podlegający marginalizacji  z miastami tracącymi na znaczeniu (Działdowo, Szczytno, Pisz). Koniecznym jest więc, wypracowanie założeń wspólnej strategii dla obszaru Mazur Południowych, wskazującej kierunki rozwoju gospodarczego, możliwości wspólnych działań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej. Jednym z pomysłów w ramach wspólnych działań jest utworzenie korytarza transportowego „Via Masuria” łączącego drogę S7 z trasą „Via Baltica”, co  w połączeniu z obsługą lotniska w Szymanach stanowić będzie powiązanie funkcjonalne z graniczącym obszarem Mazowsza.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz