You are hereĆWICZENIE "PIERŚCIEŃ- 17"

ĆWICZENIE "PIERŚCIEŃ- 17"


By jakub.grodzki - Posted on 13 czerwiec 2017

W dniach 29 maja – 9 czerwca bieżącego roku w rejonie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim odbywa się jednostronne, dwuszczeblowe, szkieletowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „PIERŚCIEŃ–17”, organizowane przez Akademię Sztuki Wojennej.

Tematem ćwiczenia są „Działania wojsk i administracji samorządowej w stanie kryzysu i wojny”, a jednym  z jego  elementów- współdziałanie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP z organami administracji samorządowej w zakresie cywilnego wsparcia wojsk w stanie zagrożenia wojennego. W związku  z prowadzonym  ćwiczeniem, 6 czerwca w siedzibie piskiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z odprawą zgrywającą elementy pozamilitarnego systemu obronnego państwa. Posiedzenie otworzył Wicestarosta Piski Marek Wysocki, który powitał uczestników i przedstawił członków Powiatowego Zespołu ZK. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Kierownik ćwiczenia płk dr hab. Dariusz Majchrzak, ppłk dypl. dr Wiesław Krzeszowski, ppłk Adam Bera, Sekretarz Powiatu Edyta Polak, przedstawiciele Wojewody oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy merytoryczni gmin oraz naczelnicy i pracownicy wydziałów starostwa. W czasie  posiedzenia poszczególni koordynatorzy przedstawili zakres i zasady wsparcia jakie może zostać udzielone wojsku przez powiat. Po części teoretycznej, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udali się na teren Jednostki Wojskowej w Bemowie Piskim na stanowisko dowodzenia.
W dniu 8 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie ćwiczenia „PIERŚCIEŃ 17” , na którym to Wicestarosta Powiatu Piskiego oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego otrzymali z rąk prorektora Akademii Sztuki Wojennej certyfikaty uczestnictwa w ćwiczeniu.

 

Tagi

Klauzula o RODO