You are hereŚWIADCZENIE „DOBRY START ” W PIECZY ZASTĘPCZEJ

ŚWIADCZENIE „DOBRY START ” W PIECZY ZASTĘPCZEJ


By jakub.grodzki - Posted on 29 czerwiec 2018

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej  i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także  do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak  i instytucjonalnych, a także do osób przebywających  w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, zgodnie z rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej uczący się  w szkole,  aż do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę  w szkole.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadzą rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można składać online już od 1 lipca 2018r., od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).

UWAGA!

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2 ( pokój nr 1)
tel.: 087 424 11 38, e-mail: pcpr@powiat.pisz.plWniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz