You are hereVIII sesja Rady Powiatu Pisz

VIII sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 25 kwiecień 2019

W środę, 24 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Pisz. Obrady otworzyła, witając radnych oraz przybyłych gości, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz. Następnie, Andrzej Nowicki – Starosta Piski zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Pisz w zakresie przebudowy zbiegu ulic Mazurskiej i Pionierów – w tym miejscu powstanie przejazd kolejowy, oraz przebudowy skrzyżowania ulic Mazurskiej i Wojska Polskiego.

Porozumienie z gminą Pisz, na którego zawarcie wyrazili zgodę radni Powiatu Piskiego jest niezbędne do wykonania przejazdu kolejowego łączącego ul. Mazurską i ul. Pionierów. Dzięki temu, Polskie Koleje Państwowe wykonają przejazd przez tory, a gmina Pisz dojazdy do w/w przejazdu. W dalszej części inwestycji wykonana będzie także przebudowa  ul. Mazurskiej w celu dostosowania jej do zwiększonego ruchu. Andrzej Nowicki – Starosta Piski poinformował również,  iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o jak najmarniejsza uciążliwość, zostanie na ul. Mazurskiej wprowadzone ograniczenie w zakresie dopuszczalnej masy pojazdów, w celu wyłączenia jej z ruchu ciężarowego. Całość zadania – przejazd kolejowy, przebudowa ulicy oraz wykonanie dwóch skrzyżowań zaplanowane jest do realizacji w latach 2019 – 2021.

Podczas sesji kwestie drogowe poruszone zostały także w kolejnych punktach obrad. Obecny na sesji Leszek Skolimowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, w odpowiedzi na pytania radnych poinformował,  iż usuwanie pozostałości pozimowych na drogach powiatowych jest aktualnie realizowane i zakończy się do połowy maja. Poruszona została także kwestia instalacji ławek na ścieżce rowerowej Pisz – Wiartel. Udzielając w tym zakresie odpowiedzi Andrzej Nowicki – Starosta Piski poinformował, iż o ile Nadleśnictwo Pisz wyrazi w tym zakresie zgodę,  to w/w urządzenia zostaną zainstalowane.

Podczas VIII sesji Radni dokonali także wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Pisz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zaakceptowali pełen skład Rady.  W bieżącej kadencji, w Radzie zasiądą:

Andrzej Nowicki – Przewodniczący Rady,
Marek Wysocki – przedstawiciel Rady Powiatu w Piszu,
Irena Jatkowska – przedstawiciel Rady Powiatu w Piszu,
Mateusz Skaradziński – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
Teresa Leszczyńśka – przedstawiciel gminy Pisz,
Iwona Piechowska – przedstawiciel gminy Biała Piska,
Anna Pilarczyk – przedstawiciel gminy Orzysz,
Elżbieta Grzyb – przedstawiciel gminy Ruciane Nida.

Kompletny zapis VIII sesji Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce w środę, 24 kwietnia dostępny jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1706/rada-powiatu-piskiego.htm

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz