You are hereVII sesja Rady Powiatu Pisz

VII sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 04 kwiecień 2019

W czwartek, 28 marca odbyła się VII sesja Rady Powiatu Pisz. Dominującym tematem stał się stan dróg powiatowych,  w szczególności drogi powiatowej łączącej miejscowość Stare Guty  z Drogą Krajową Nr 58 zarówno od strony miejscowości Babrosty jak i od strony Kotła Dużego oraz drogi powiatowej łączącej miejscowość Czarne  i Pańska Wola.

Obecni na sesji mieszkańcy Starych Gut zwrócili się przede wszystkim do Radnych z pytaniem, czy istnieje szansa na poprawę komunikacji z ich miejscowości  w najbliższej przyszłości. Zwrócili również uwagę na postępującą dewastację nawierzchni przez firmę prowadzącą remont trasy kolejowej Pisz – Ełk. Kwestię remontu drogi przedłożyła Radzie także sołtys wsi Czarne, pani Stanisława Gałkus, która wskazywała na palącą potrzebę remontu drogi powiatowej w kierunku miejscowość Pańska Wola na odcinku ok 1 km, wskazując przy tym, iż pozostały odcinek w/w drogi zobowiązała się wyremontować gmina Giżycko. Kwestię stanu dróg powiatowych poruszyli także Radni, wskazując na potrzebę przeprowadzenia bieżących napraw i remontów, zarówno w obrębie miasta Pisz jak i na terenie Powiatu Piskiego.

Wicestarosta Marek Wysocki, udzielając odpowiedzi w kwestii stanu dróg powiatowych oraz planowanych w bieżącym roku robót drogowych, poinformował na sesji, iż w dniach 11-12 kwietnia odbędzie się objazd dróg Komisji Ochrony Środowiska, która ma w swojej gestii także kwestie związane z drogownictwem Powiatu Piskiego. Podkreślił również, iż Leszek Skolimowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu na bieżąco monitoruje stan dróg Powiatu Piskiego oraz realizuje doraźne remonty. Z części prac, jak wskazywał Marek Wysocki, Wicestarosta Piski – należy poczekać do momentu zakończenia przebudowy linii kolejowej, tak, by wdrożone działania nie zostały w krótkim czasie zniweczone. Zaznaczył również, iż w trybie pilnym skieruje pracowników PZD na wnioskowane przez mieszkańców drogi w celu sprawdzenia ich stanu. Powiat Piski, z racji wysokości środków jakie może przeznaczyć na przebudowy oraz remonty dróg, w pierwszym rzędzie realizuje te inwestycje, które mają szansę uzyskać dofinansowanie, jednak niezależnie od tego wszystkie drogi znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, którego odpowiedzialni pracownicy dbają o ich stan.

Podczas VII sesji Rady Powiatu Pisz doszło także do wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego. Wnioskujący  o udostepnienie powiatowego herbu ppłk Tomasz Jakubczyk – Komendant Wydziału ŻW w Bemowie Piskim poinformował radę, iż herb będzie elementem odznaki pamiątkowej Żandarmerii z Bemowa Piskiego. Radni jednomyślnie zaakceptowali prośbę, a Marek Wysocki – Wicestarosta Piski serdecznie podziękowała Komendantowi za podjętą inicjatywę, która jest dużym wyróżnieniem dla Powiatu Piskiego.

Pełną relację z VII sesji Rady Powiatu Pisz można obejrzeć na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1706/rada-powiatu-piskiego.htm

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI