You are hereUwaga Studenici i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych !!! Rekrutacje wniosków o stypendia !!!

Uwaga Studenici i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych !!! Rekrutacje wniosków o stypendia !!!


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Zarząd Powiatu w Piszu, ogłasza rekrutacje wniosków o stypendia [...]
   

     
   

Rekrutacje wniosków o stypendia

     
Zarząd Powiatu w Piszu, ogłasza rekrutacje wniosków o stypendia, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach finansowanych ze środków Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Piskiego.
 
Wnioski o stypendia dla studentów należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2004 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pok. 1) Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz, tel. 424 11 42. Wnioski o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należy składać w terminie do dnia 22 grudnia br. u dyrektorów szkół.  
 
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia wniosku do Starostwa Powiatowego w Piszu lub dyrektora szkoły.
 
Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów, składające się z:
  1. Wniosku o stypendium z logo Unii Europejskiej
  2. Oświadczenie o dochodach rodziny za 2003r. z logo Unii Europejskiej
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  4. Zaświadczenie w właściwego Urzędu Gminy o zameldowaniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o zameldowaniu studenta.
  5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem z dodatkową informacją czy powtarzała, lub nie powtarzała rok akademicki.  
     
Regulaminy stypendialne, formularze wniosków oraz oświadczenia o dochodach rodziny dostępne są w siedzibach Urzędów Miasta i Gminy w Piszu, Rucianem Nidzie, Orzyszu i Białej Piskiej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz, pok. 1, a także do pobrania poniżej.
WAŻNE!!!
 
Przyjmowane będą tylko i wyłącznie wnioski z zachowaniem ustaleń Unii Europejskiej dotyczące publikacji logo Unii oraz Europejskich Funduszy Wsparcia. W/w loga powinny znaleźć się na wniosku o stypendium oraz oświadczeniu o dochodach za rok 2003 w niezmienionym kształcie i kolorystyce jak  poniżej
 
UWAGA!!!
 
Inne wymagane regulaminem przyznawania stypendiów dokumenty nie ulegają zmianie, należy wypełnić tylko nowy wniosek i oświadczenie, na których znajduje się logo Unii Europejskiej.
     
     
     
     
Dokumenty do pobrania:  
regulamin doc pdf
wniosek dla uczniów doc pdf
oświadczenie doc pdf
     
regulamin doc pdf
wniosek dla studentów doc pdf
oświadczenie doc pdf
     
     
Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz