You are hereTrwają prace na drogach

Trwają prace na drogach


By jakub.grodzki - Posted on 25 listopad 2016

Dzięki sprzyjającej pogodzie firma realizująca przebudowę dróg w miejscowościach  Zalesie oraz Monety utrzymują wysokie tempo pracy. Dzięki temu dotrzymane zostaną założone terminy.


W środę, 23 listopada Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z Wiesławem Wasilewskim – Zastępcą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu dokonali inspekcji trwających prac. W przypadku miejscowości Zalesie, gdzie przebudowywana jest aktualnie droga powiatowa Nr 1876 N na odcinku 1,1 km wykonawca przeprowadził już ułożenie warstwy wiążącej, dzięki czemu już wkrótce położona zostanie warstwa ścieralna i droga nabierze ostatecznego wyglądu. W przypadku tej drogi jej wykonanie zostało przeprowadzone tzw. metodą bezszwową co zapewni nowemu odcinkowi wyższą wytrzymałość, a tym samy dłużysz okres użytkowania. W ciągu najbliższych dni w miejscowości Zalesie zostaną wykonane podjazdy, a cały odcinek uzyska utwardzone pobocze. W dniu 24 listopada układanie asfaltu zostało rozpoczęte na drugiej przebudowywanej aktualnie drodze w miejscowości Monety. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 N na odcinku 1,5 km realizowana jest dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu obok przebudowania przepustów i poszerzenia drogi okoliczni mieszkańcy zyskają dogodne połączenie z drogą wojewódzką Nr 667.

Dzięki trwającym inwestycjom, których łączny koszt wynosi 2.051.375,38 zł przebudowane zostanie 2,6 km zniszczonych dróg, a mieszkańcy, jak powiedziała jedna z mieszkanek Zalesie – wreszcie doczekali się asfaltu.

Tagi