You are hereTRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017


By t.borkowski - Posted on 21 marzec 2017

Z dniem 13 marca w naszym powiecie ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa miesiąc. Kwalifikacja prowadzona jest w celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób powyżej 18 roku życia, podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Oficjalnej inauguracji wydarzenia dokonali Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski wraz ze Starostą Andrzejem Nowickim i Wicestarostą Markiem Wysockim. W dniu kolejnym natomiast, tj. 14 marca, pracę komisji wojskowej, w obecności Starostów naszego powiatu, sprawdzali i nadzorowali: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Tomasz Ciechacki, szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Dariusz Bojarski oraz Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski. Jak stwierdzono, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu prowadzona jest zgodnie z przepisami, co do jej przebiegu nie ma zgłoszono zastrzeżeń.

Do kwalifikacji wojskowej 2017 w powiecie piskim zgłoszonych jest łącznie 560 mężczyzn. W pierwszej kolejności badaniem objętych zostanie 425 mężczyzn z rocznika podstawowego- 1998. Sprawdzony zostanie także stan zdrowia panów urodzonych w latach 1993-1997, którzy do tej pory nie posiadali określonej kategorii wojskowej oraz osoby uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Poniżej przedstawiamy Plan Kwalifikacji Wojskowej 2017 w Powiecie Piskim oraz inne ważne informacje, pomocne uczestnikom kwalifikacji:

13 - 15 marca - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Orzysz,
16 - 21 marca - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Biała Piska,
22 - 27 marca - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Ruciane - Nida,
28 marca – 10 kwietnia - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Pisz
11 - 12 kwietnia- stawiennictwo kobiet

Przypominamy, że kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (np. kierunki psychologiczne, medyczne i weterynaryjne), które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.

13 - 14 kwietnia- dodatkowe dni pracy komisji kwalifikacyjnej.

Siedziba prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu piskiego: budynek Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawskiej 1.
 

 

CO NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE STAJĄC PRZED KOMISJĄ LEKARSKĄ?

  • dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna,

  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, zaświadczenia lekarskie,

  • aktualną fotografię o wymiarach 3cm x 4 cm (bez nakrycia głowy),

  • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki.

UWAGA
Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie działają podczas kwalifikacji wojskowej i ustalają następujące:
 

KATEGORIE ZDROWIA

A - Zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.
 

B - Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.
 

D - Niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia "A" w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
 

E - Trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa.

tekst: „Kategorie zdolności do…”- źródło www.elk.wku.wp.mil.pl

Klauzula o RODO