You are hereSZKOLENIE" PRZEMOC WOBEC DZIECKA W DOMU I SZKOLE JAKO PRZYCZYNA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH"

SZKOLENIE" PRZEMOC WOBEC DZIECKA W DOMU I SZKOLE JAKO PRZYCZYNA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH"


By jakub.grodzki - Posted on 15 listopad 2019

Szkolenie” Przemoc wobec dziecka w domu i szkole jako przyczyna zachowań agresywnych” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w dniu  8 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Piszu dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Fenik-Gaberle, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. W szkoleniu udział wzięli m.in.: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, kuratorzy oraz pracownicy oświaty. Celem szkolenia było przybliżenie istoty zjawiska przemocy oraz obowiązków specjalistów w sytuacji zagrożenia i krzywdzenia dzieci.

Szkolenie zorganizowane w ramach Projektu "RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.Razem przeciwko przemocy w rodzinie

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI