You are hereSymulatory prac leśńych

Symulatory prac leśńych


By jakub.grodzki - Posted on 23 styczeń 2018

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie może podsumować rok 2017 jako wyjątkowo udany - Zespół stał się placówką kształcenia ustawicznego, zostało unowocześnione wyposażenie leśnych pracowni zawodowych, powstają nowe warsztaty szkolne, realizowane są dodatkowe szkolenia.

Szczególnym przykładem branżowej specjalizacji, którą nasz Zespół chce uzyskać dzięki wsparciu przez dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, jest pracownia symulatorów.  W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik  w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” w grudniu zainstalowane zostały 3 symulatory pracy harwesterów i forwarderów.

Harwestery (kombajny leśne) to maszyny wieloczynnościowe, dzięki którym można ścinać drzewa, okrzesać i przerzynać podczas prac związanych  z pozyskaniem drewna w lesie. Forwardery natomiast są specjalistycznymi ciągnikami do zrywki nasiębiernej - drewno nie ma kontaktu z podłożem; jest ładowane na maszynę przy pomocy żurawia.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zostały zakupione symulatory firmy Komatsu, które składają się z bardzo wygodnego fotela operatora, trójdzielnego ekranu oraz specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego przeprowadzenie zaplanowanej ścieżki edukacyjnej. Nowe wyposażenie ZSL będzie można obejrzeć 8 i 9 marca br. podczas X Konkursu Umiejętności Leśnych. Na 8 marca, na godz. 12.00 została zaplanowana uroczystość oficjalnego otwarcia pracowni symulatorów, które już teraz są wykorzystywane do nauki podczas kwalifikacyjnego kursu zawodowego  R.1 „Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych”.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Łączna wartość projektu to 1 536 223,44 zł, z czego udział środków unijnych wynosi 1 305 789,92 zł.Fot.ZSL Ruciane-Nida

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz