You are hereSTYPENDIA STAROSTY

STYPENDIA STAROSTY


By jakub.grodzki - Posted on 08 październik 2019

W dniu 26 września br. podczas sesji Rady Powiatu Pisz uczniom szkół, dla których Powiat Piski jest organem prowadzącym zostały wręczone stypendia roczne Starosty Piskiego.


Stypendia otrzymały następujące osoby: Wiktoria Szczech (I LO), Wiktoria Ryzińska (I LO), Nikola Brzostek (I LO), Julia Aleksandra Filipkowska ( II LO), Mateusz Bugnacki (II LO), Adam Zyśk (II LO), Konrad Rurkowski (II LO), Julita Zadroga (II LO), Maria Pardo (II LO), Agata Zduńczyk (II LO), Klara Karwowska (ZSZ z BP), Paweł Lemański (ZSZ z BP), Aleksander Bastek (ZSZ z BP), Julia Modzelewska (ZSO Orzysz), Arkadiusz Krzyżanowski (ZSZ  z BP), Emilia Bazydło (ZSL Ruciane-Nida), razem 16 uczniów.

Roczne stypendia Starosty Piskiego przyznawane są uczniom którzy spełnili warunki otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem albo wykazują szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej oceny celujące. Kandydatów do stypendium rocznego typuje rada pedagogiczna szkoły. Stypendium ma formę finansową, uczeń otrzymuje stypendium przez 10 miesięcy, od września do czerwca.

W 2019 roku kwota stypendium wynosi 350 zł miesięcznie. Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Radę Powiatu Pisz w 2003r. Oprócz stypendiów rocznych Uchwała Rady Powiatu Pisz przewiduje także formę stypendium jednorazowego – za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne na szczeblu makroregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendia jednorazowe przyznawane są do 30 kwietnia każdego roku, za osiągnięcia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz