You are hereStopień Wodny na Pisie – kolejne działania

Stopień Wodny na Pisie – kolejne działania


By jakub.grodzki - Posted on 19 lipiec 2019

W ślad za Powiatem Piskim Gmina Pisz przekazała grunty  z przeznaczeniem pod budowę stopnia wodnego na rzece Pisie. Uroczyste podpisanie dokumentów miało miejsce 16 lipca.  W obecności posłów Jerzego Małeckiego oraz Wojciecha Kossakowskiego, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosława Makowskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Giżycku Ewy Kundy, Dyrektora Delegatury z Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Łukasza Giczewskiego oraz Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego i członka Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemara Brendy, podpisy na dokumencie złożyli Prezes Wód Polskich Przemysław Dacy oraz Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski.

Orędownikiem regulacji stanu wody na jeziorze Roś, a tym samym rzece Pisie oraz uzyskania spławności na rzekach Pisa i Narew w celu skomunikowania Wielkich Jezior Mazurskich z Warszawą, od lat jest m.in. Starosta Piski Andrzej Nowicki. Podejmowane od 2014 starania o śluzę na Pisie, dzisiaj zaczynają nabierać konkretnego kształtu. Wstępne plany przewidują, iż do 2021 roku zakończone zostanie postępowanie związane z pracami projektowymi oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. W kolejnych 3– 4 latach, kosztem około 225 mln zł, powstanie stopień wodny na Pisie, w którego skład wchodzić będą śluza żeglugowa, jaz z przepławką dla ryb, hydroelektrownia o mocy 0,2MW. Całości dopełniać będzie baza sprzętowo-remontowa wraz z portem rzecznym w okolicy mostu kolejowego  w Piszu.

Zdjęcia:tygodnikpiski.pl

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe