You are hereStan dróg powiatowych

Stan dróg powiatowych


By damian.olszynski - Posted on 28 wrzesień 2016

Kolejne obrady Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa, które odbyły się w piątek, 23 września, przeniosły jej członków w teren. Radni zapoznali się z obecnym stanem wybranych dróg Powiatu Piskiego, oraz sprawdzili trwałość dotychczasowych działań i drogi wytypowane do kolejnych inwestycji.


Anna Wietecha – Przewodniczącą Komisji Rady Powiatu w Piszu wraz z jej członkami – Lucyną Zyskowską i Łukaszem Borysem oraz Ignacym Józefem Bernekierem – Członkiem Zarządu Powiatu w Piszu i Markiem Wysockim – Wicestarostą Piskim w obecności Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu rozpoczęli lustrację stanu dróg Powiatu Piskiego od przejazdu drogą Nr 1522 N (Karpa – Turośl – Pisz). W przypadku tej drogi, prowadzone sukcesywnie od kilku lat prace wymiernie poprawiły komfort komunikacyjny, a obecnie w planach znajduje się przebudowa kolejnego odcinka drogi w tym między innymi skrzyżowania Wiartel – Pisz. Kolejną „sprawdzoną” inwestycją była droga Nr 1518N przebudowana przed kilku laty oraz wygodne połącznie pomiędzy w/w miejscowościami a Leśniczówką Pranie i miejscowością Ruciane – Nida. W tym przypadku Marek Wysocki – Wicestarosta Piski przypomniał Radnym trud uzyskania pozwolania na budowę tej drogi i wsparcie ze strony Nadleśnictwa Maskulińskiego. Kolejnym przystankiem na planie objazdu Komisji była miejscowość Guzianka, gdzie planowana jest budowa drugiej śluzy w celu usprawnienia ruchu turystycznego pomiędzy jeziorami Bełdany i Nidzkim. Inwestycją, którą przeprowadzi Zarząd Gospodarki Wodnej na pewno będzie stanowiło czynnik ożywiający ruch turystyczny w tej części Powiatu Piskiego. Z miejscowości Guzianka Komisja udała się w kierunku Wejsun oraz Popielna, gdzie na drodze Nr 1777 N (odcinek Wejsuny – wjazd na teren PAN) przeprowadzona będzie przebudowa drogi. W dalszej kolejności komisja skierowała się na teren gminy Orzysz, w której objeździe uczestniczył między innymi gospodarz tej gminy Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza. W pierwszym rzędzie Komisja zlustrowała stan drogi powiatowej Nr 1849 N (DK 63 – DK 16), w której to przypadku dojdzie do przebudowy kilkukilometrowego odcinka oraz wykonany zostanie chodnik dla pieszych w miejscowości Nowe Guty. Opuszczając gminę Orzysz Komisja została zapoznana z przez Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza z planem przebudowy ul. Wierzbińskiej do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia, następnie skierowała się na drogę powiatową Nr 1876 N (Wierzbiny – Bemowo Piskie – Drygały), w której przypadku ostatnie lata przyniosły wiele zmian, między innymi budowę nowego mostu na rzece Święcek czy przebudowę odcinka drogi np. w miejscowości Drygały. Z tej lokalizacji Komisja skierowała się na rubież Powiatu Piskiego do miejscowości Monety, w której planowane jest wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jeszcze w bieżącym roku. W gminie Białą Piska planowane jest, również w bieżącym roku, wykonanie przebudowy drogi biegnącej przez miejscowość Zalesie w kierunku Drygał. Kończąc objazd dróg powiatowych Komisja kierując się „nową” drogą łączącą miejscowości Dmusy i Lipińskie, skąd skierowała się do Skarżyna. Ostatnią lokalizacją czekającą na inwestycję, którą sprawdzili Radni była ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Biała Piska, której stan wymaga poprawy.

Na zakończenie obrad Komisji, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski podkreślił zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach na drogach Powiatu Piskiego, oraz umiejętne działania na rzecz pozyskania funduszy zewnętrznych, dzięki którym udało się w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć tak wiele. Wyraził również zrozumienie dla zgłaszanych przez Radnych kolejnych postulatów w zakresie koniecznych zmian na drogach i podkreślił, że sygnalizowane potrzeby są doskonale znane i wraz z pojawieniem się środków zostaną zrealizowane.Tagi