You are hereStaż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy

Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy


By jakub.grodzki - Posted on 11 czerwiec 2019

Uczeń klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Łupakch - Aleksander Tyszko, uczestniczył w realizacji projektu „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy ”. Projekt realizowany jest przez Powiat Piski/Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Obszar: Kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Współuczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Leśnych  w Rucianem Nidzie.

Celem projektu jest przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy poprzez umożliwienie im nabycia wiedzy  i umiejętności w przedsiębiorstwie zagranicznym. Projekt realizowany jest w okresie czerwiec 2018r.- maj 2020r. Projekt zakłada organizację staży we Francji w przedsiębiorstwie: Robin Pepinieres, Saint Laurent du Cros, FR82-Provance–Alpes-Coted’Azur, 05500 Saint Laurent du Cros, Francja. Staż trwał 6 tygodni – w terminie 16 marca – 28 kwietnia 2019 r. Uczniowie wyjechali do pięknie położonej miejscowości w Alpach wysokich –Saint Laurent du Cros. W miejscowości tej znajduje się znana francuska szkółka leśna ROBIN PEPINIERE, specjalizująca się w uprawie drzewek z mikoryzą grzybni trufli. Uczniowie zostali zakwaterowani w mieszkaniach z pełnym wyposażeniem, umożliwiającym przygotowywanie posiłków (śniadania, kolacje). Na obiady stażyści byli dowożeni do oddalonej o 5 km miejscowości Saint Bonet.

Praca stażystów polegała na zapoznaniu się z technologią uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów, a także roślin ozdobnych. Uczniowie siali, sadzili, segregowali, przesadzali, wyrywali, pielili młode rośliny i przygotowywali je do sprzedaży. Zapoznawali się z podłożem, ze środkami ochrony roślin, składali doniczki (godetki) i wykonywali różne prace porządkowe. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele z SOSW w Łupkach i ZSL w Rucianem Nidzie. W ramach poznawania kultury kraju zorganizowane były dwie wycieczki. Jednodniowa po okolicznych twierdzach z czasów średniowiecznych i dwudniowa do Marsylii nad Lazurowe Wybrzeże i przejazd przez Prowansję.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczeń podniósł swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne. Nabył umiejętność obsługi narzędzi i maszyn stosowanych w ogrodnictwie oraz ich właściwego doboru.

Kolejny wyjazd już w przyszłym roku.

Materiał: SOSW Łupki

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz