You are hereSpotkanie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną

Spotkanie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną


By jakub.grodzki - Posted on 28 marzec 2018

27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie przedstawicieli WMROT  z samorządowcami oraz przedsiębiorcami  z terenu Powiatu Piskiego. Organizatorzy spotkania: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu, położyli przede wszystkim nacisk na zainteresowanie podmiotów związanych z turystyką możliwymi kierunkami rozwoju, szczególnie w zakresie wdrażania innowacji.Zasadnicza część spotkania upłynęła na przedstawieniu prezentacji multimedialnych o następującej tematyce:

  • Nowe połączenia lotnicze szansą rozwoju dla turystyki i biznesu – dr Jarosław Klimczak – prezes WMROT,

  • Koncepcja funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Grupy Zakupowej – dr Jarosław Klimczak – prezes WMROT,

  • Możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy, jako wsparcie sektora usług turystycznych oraz podmiotów gospodarczych – Paweł Jędrowiak – Enterjob,

  • Audyt energetyczny drogą do zmniejszenia rachunków za energię – Adam Krzyśkow-prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej.


Poruszana tematyka, żywo dotycząca branży turystycznej, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Z drugiej strony,  dr Jarosław Klimczak szczerze zachęcał, w szczególności przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, do akcesu w szeregi Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Grupy Zakupowej. Jak wykazywał, podjęcie współpracy w zakresie wzmocnienia efektywności gospodarczej,  w szczególności poprzez optymalizację kosztów zakupu towarów i usług, przełoży się na maksymalizację korzyści płynących ze współpracy. Zwrócił również uwagę, iż w przypadku grup zakupowych, których liczba obecnie stale rośnie, działa efekt skali przekładający się na zakupy towarów oraz usług w najkorzystniejszych warunkach jakościowych oraz cenowych.

Porozumienie dotyczące współpracy w Projekcie „Warmińsko-Mazurska Regionalna Grupa Zakupowa” jest dostępne w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”, której siedziba zlokalizowana jest:
Plac Daszyńskiego 16 pokój 32 (budynek Piskiego Domu Kultury)
Kierownik biura – Kinga Ciukszo,
tel: 87 423 23 74, 605 515 440
e-mail: biuro@lotmp.pl


Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz