You are hereSpotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


By jakub.grodzki - Posted on 11 październik 2017

Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6 października 2017r. Powiat Piski był gospodarzem spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowych Społecznych Rad, przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, PCPR-ów, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, organizacji pozarządowych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja była poświęcona niezwykle ważnym tematom jakim jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Powiat Piski na rzecz osób niepełnosprawnych podejmuje liczne działania, których głównym celem jest pokazanie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych i przede wszystkim aktywnych członków społeczeństwa.

Podczas uroczystości podopieczni powiatowych placówek mieli okazję, aby zaprezentowali swoją działalność, tj. Klub Samopomocy działający przy PCPR w Piszu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Ukcie.

Spotkanie rozpoczął wicestarosta Pan Marek Wysocki oraz przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Marek Skaskiewicz. Następnie przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przedstawili dobre praktyki służące integracji osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przedstawił informacje na temat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Z kolei Pani Wiesława Przybysz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła informacje na temat udziału osób  z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych w ramach RPO WiM 2014-2020.

Należy podkreślić, że najważniejsze w życiu jest dobro człowieka na każdej płaszczyźnie życiowej i ta idea przyświecała temu spotkaniu. Podczas spotkania mocno wybrzmiało, że tylko współpraca wszystkich jednostek działających na terenie danego Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych może przynieść realną pomoc na rzecz środowiska osób  z niepełnosprawnościami. Obrady odbyły się dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Powiatu Piskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Materiał: PCPR Pisz

Tagi

Klauzula o RODO