You are hereSpotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone aplikowaniu do RKG Równać Szanse

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone aplikowaniu do RKG Równać Szanse


By jakub.grodzki - Posted on 15 wrzesień 2017

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału  w spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone aplikowaniu do Regionalnego Konkursu Granatowego Równać Szanse, które odbędzie się:

20 września 2017 r. (środa) w Piszu o godzinie 15:30 w Piskim Domu Kultury

(plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz).


Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne  i powiatowe biblioteki oraz miejskie  i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
http://www.rownacszanse.pl/
http://www.stopa.org.pl/

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz