You are hereSPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚĆI OTRZYMANIA GRANTU

SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚĆI OTRZYMANIA GRANTU


By jakub.grodzki - Posted on 13 grudzień 2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)


LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.

2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami  o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.