You are hereSpotkanie informacyjne „Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców”

Spotkanie informacyjne „Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców”


By damian.olszynski - Posted on 22 wrzesień 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców


Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z LPI i FE w Ełku oraz eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę instytucji pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 19 października 2016 r. w Sali bankietowej Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk. Planowane rozpoczęcie – godzina 9:15.

Warunki uczestnictwa:

1) Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPI w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 12 października 2016 r. do godziny 14:00.

2) Potwierdzenie drogą e-mail zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zwraca się z prośbą do zakwalifikowanych uczestników o przekazania informacji o ewentualnej nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Więcej informacji dot. spotkania można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku, tel. 87 734 11 09/10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Ramowy program spotkania:
9:15 – 9:30
Rejestracja uczestników spotkania
9:30 – 9:40
Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
9:40 – 11:10
Działania realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020
11:20 – 12:05
Oferta regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
12:05 – 12:20
Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
W załączeniu do pobrania formularz zgłoszeniowy: Pobierz

Klauzula o RODO