You are hereSpotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne


By jakub.grodzki - Posted on 18 kwiecień 2018

Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Mazurskie Morze
26 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)
27 kwietnia 2018 r., godz. 11.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II p.)LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła i planuje ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

W ramach naborów o powierzenie grantów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania  w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego


W ramach pozostałych naborów można ubiegać się o dofinansowanie na:
- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
- rozwój działalności gospodarczej,
- różnicowanie działalności rybackiej.

Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie dofinansowania. Zapraszamy też do zapoznania się  z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz