You are hereSpotkania dla organizacji pozarządowych

Spotkania dla organizacji pozarządowych


By jakub.grodzki - Posted on 06 marzec 2019

W poniedziałek, 11 marca w Siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu ) ul. Warszawska 1, sala nr 50 – konferencyjna) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych. Omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r. – Uwaga!!! nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także zarys działalności organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Piskiego.

Nasze spotkanie wesprą i przekażą informacje na temat możliwości otrzymania grantów, przedstawiciele:

Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze" oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży!

Będzie więc mowa o grantach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 oraz Programie mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
I oczywiście omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r.

ZAPRASZAMY!! ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE i SAMOPOMOCOWE!!!

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz