You are hereSierpień na drogach powiatowych

Sierpień na drogach powiatowych


By jakub.grodzki - Posted on 18 sierpień 2017

W połowie sierpnia Wicestarosta Marek Wysocki wraz z Wiesławem Wasilewskim – zastępcą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, dokonał przeglądu wyremontowanych dróg Nr 1522N Karpa – Turośl,  Nr 1696N Tuchlin – DK nr 16 oraz Nr 1702N Odoje - Czarne.

W bieżącym roku na podwójne powierzchniowe utrwalenie (dwukrotne spryskanie powierzchni emulsją asfaltową i zasypanie jej dwoma różnymi frakcjami kruszywa) wyznaczono trzy odcinki dróg:

  • Droga Nr 1522N – Karpa – Turośl w km od 16+330 do km 17+478 – wartość wykonanych prac: 57 069,54 zł,
  • Droga Nr 1696N – Tuchlin – do drogi krajowej Nr 16 od km 15+347 do km 16+853 – wartość wykonanych prac: 59 127,97 zł,
  • Droga Nr 1702N – Odoje – Czarne od km 3+603 do km 6+995 – wartość wykonanych prac: 95 369,23 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu realizując w 2017 r. zadania z tytułu remontów bieżących, wykonał powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na trzech wskazanych odcinkach dróg powiatowych. Powierzchniowe utrwalenie wykonuje się w celu zapobieżenia dalszej degradacji nawierzchni bitumicznych wielokrotnie łatanych, ze znacznymi spękaniami poprzecznymi, podłużnymi lub „sieciowymi”. Działania te wydłużają żywotność drogi na poziomie istniejącego standardu o kolejne 10 do 15 lat. W przypadku Dróg Nr 1522N oraz Nr 1702N przeprowadzone prace stanowią kontynuację działań rozpoczętych w poprzednich latach. Natomiast prace przeprowadzone na drodze Nr 1696N dotyczyły najbardziej zniszczonego odcinka pomiędzy miejscowościami Dziubiele i Tuchlin (skrzyżowanie z DK nr 16). W trosce o utrzymanie przynajmniej istniejącego stanu na tej drodze oraz zgodnie ze sztuką utrzymania dróg zasadne jest kontynuowanie w kolejnych latach prac związanych  z powierzchniowym utrwalaniem kolejnych odcinków drogi Nr 1696N.

Wicestarosta Piski
Marek Wysocki

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz