You are hereSesja Rady Powiatu Pisz

Sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 05 kwiecień 2018

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 29 marca bieżącego roku obok zaplanowanego uprzednio porządku obrad przyniosła dodatkową uchwałę. Na wniosek Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego porządek obrad został uzupełniony o uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania spełnienia zadań przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Marka Skarzyńskiego – dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, wraz z końcem grudnia minionego roku minął termin wdrażania planów dostosowawczych w szpitalach. W przypadku piskiej placówki, zmiany należy przeprowadzić na oddziałach zakaźnym, fizjoterapii oraz w obrębie centralnej sterylizatorni. Szacowany koszt przeprowadzenia niezbędnych prac to około 7 – 8 mln zł. W chwili obecnej szpital uzyskał czasową promesę działalności, jednakże taka sytuacja nie będzie trwać w nieskończoność. Radni Powiatu Pisz ,podejmując uchwałę w sprawie stanowiska, zadeklarowali podjęcie starań w kierunku poszukiwania możliwych źródeł dofinansowania piskiego szpitala, w celu wdrożenia koniecznych zmian.

W ramach opiniowania bieżących projektów uchwał, Radni jednomyślnie przyjęli także uchwałę w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2018 powiatowo-gminnych dożynek. Wsparcie finansowe gminy Pisz jest realizacją ubiegłorocznych zapowiedzi Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego, który w trakcie powiatowo-gminnych dożynek w Orzyszu wyraził nadzieję, iż tego typu wydarzenia, organizowane wspólnie przez samorząd powiatowy oraz gminy wpiszą się na stałe do kalendarza wydarzeń Powiatu Piskiego.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz