You are hereSAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA WARMII I MAZURACH

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA WARMII I MAZURACH


By t.borkowski - Posted on 08 marzec 2017

- Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – tymi między innymi słowami Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił rolę sołtysów w obecnych czasach podczas obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach.
Wojewódzkie święto sołtysów odbyło się 3 marca w Centrum Kongresowo- Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W trakcie uroczystości Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjujących działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów, jak np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” czy „Eko – sołectwo”. Miło jest nam poinformować, iż w gronie 33 wyróżnionych sołtysów znalazła się również Pani Natalia Kowalewska – Sołtys sołectwa Łupki.

W uroczystych obchodach wojewódzkiego Dnia Sołtysa uczestniczyli również obok licznego przedstawicielstwa sołtysów z gmin wchodzących w skład Powiatu Piskiego, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz ze Zbigniewem Włodkowskim – Burmistrzem Orzysza, którzy doskonale znają trud piastowania funkcji sołtysa i niejeden raz muszą wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych, które sygnalizują sołtysi. Jak podkreślił Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, utrzymywanie częstych i dobrych kontaktów z sołtysami w wielu przypadkach jest połową sukcesu w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Sołtysi zwykle doskonale znają potrzeby i problemy mieszkańców sołectwa i są w stanie nie tylko o tym powiedzieć ale i wskazać najskuteczniejsze rozwiązania. Kontakty z sołtysami niezmiennie poprawiają współpracę, która jest dla nas wszystkich korzystna, szczególnie dla mieszkańców.

 

Z okazji zbliżającego się, przypadającego 11 marca święta sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z Powiatu Piskiego życzenia owocnej i pomyślnej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz powodzenia w życiu osobistym.

 

Wicestarosta Piski

Marek Wysocki

 

Starosta Piski

Andrzej Nowicki

     

     

 

 

 

Zdjęcia pobrane z: https://goo.gl/photos/FjqiaBXvuKpc5uoa9