You are hereRusza konkurs FIO edycja 2020

Rusza konkurs FIO edycja 2020


By jakub.grodzki - Posted on 20 listopad 2019

Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020  w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  • Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  • Priorytet Aktywni obywatele;
  • Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli  i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się  w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
  • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
  • maksymalna kwota dotacji – maksymalnie do 120 000,00 zł,

wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Szczegółowe pytania na temat programu FIO będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego konkursu dostępna jest na stronie:
https://niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI