You are hereROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017


By t.borkowski - Posted on 21 lipiec 2017

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu 10 lipca 2017 r. obradowała Komisja Grantowa oceniająca pod względem formalnym i merytorycznym oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 r.

W wyniku jej pracy przygotowana została lista rankingowa ofert, zgodnie z którą poszczególni oferenci otrzymali następującą ilość punktów: 

LISTA RANKINGOWA OFERT

KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ POWIATU W ROKU 2017

w zakresie

I. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

1. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu 241 pkt

II. Sportu i rekreacji.

1. Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida 248,5 pkt

2. Klub Sportowy Śniardwy Orzysz 122 pkt

III. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Do dofinansowania zarekomendowane zostały oferty z największą liczbą punktów. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinasowania podjął Zarząd Powiatu w Piszu w formie stosownej Uchwały, którą zamieszczamy poniżej do pobrania.

Załączniki:

Uchwała nr 62/94/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.