You are hereROZMAWIANO O MOŻLIWOŚCIACH, JAKIE NIESIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

ROZMAWIANO O MOŻLIWOŚCIACH, JAKIE NIESIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE


By jakub.grodzki - Posted on 03 kwiecień 2019

O możliwościach jakie niesie za sobą ekonomizacja organizacji pozarządowych rozmawiano na spotkaniu, które z inicjatywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Ełk, odbyło się 2 kwietnia w piskim starostwie. Starostwo Powiatowe w Piszu było współorganizatorem wydarzenia.

Kierując słowa powitania do uczestników, spotkanie rozpoczął  dr Waldemar Brenda, członek Zarządu Powiatu Piskiego. W dalszej części, spotkanie poprowadzili Ewa Daniszewska i Damian Strzała, przedstawiciele OWES Ełk. Między innymi na przykładach własnych doświadczeń, ale też już istniejących spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, z którymi współpracuje OWES Ełk, zaprezentowali szereg możliwości związanych  z ekonomizacją tych organizacji. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego powiatu, dowiedzieli się m.in. jak można zacząć zarabiać w ramach wspomnianych wyżej form organizacji. Ponadto, uczestnikom przekazano informacje o ofercie OWES Ełk, obejmującej m.in.: darmowe szkolenia i doradztwo (księgowe, marketingowe, prawne). Największą uwagę uczestników skupiły przedstawione formy dofinansowaniach na otwarcie  i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.

OWES Ełk prowadzony jest przez Stowarzyszenie Adelfi, które prawie początku swojej działalności zajmuje się wspieraniem ekonomii społecznej, czyli rozwojem działalności gospodarczej wspierającej rozwiązywanie problemów społecznych. Od 2011 r., na obszarze całego subregionu ełckiego, stowarzyszenie realizuje działania mające na celu kompleksowo wprowadzać działalność przedsiębiorstw społecznych. Cel ten realizowany jest właśnie za pośrednictwem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe z powiatu piskiego do współpracy z Ośrodkiem. Szczegóły znaleźć można na stronie www.adelfi.pl

Już dziś zapraszamy Państwa do uczestnictwa w przyszłych spotkaniach, które organizować będzie piskie starostwo na rzecz organizacji pozarządowych. O terminach i tematach spotkań informować będziemy Państwa na bieżąco, za pośrednictwem naszej strony internetowej i lokalnych mediów.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI