You are hereŚroda z funduszami

Środa z funduszami


By jakub.grodzki - Posted on 31 październik 2016

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne  z cyklu  „Środa z funduszami”,  w szczególności  pracowników MŚP i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Spotkania z cyklu „Środa z funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca. Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 listopada w Sali Bankietowej Czajka mieszczącej się przy ul. Magazynowej 6 w Ełku. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres odpowiedniego PIFE do 3 listopada 2016 r. do godziny 14:00, oraz uzyskanie potwierdzenia mailowego zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak organizator ze względu na ponoszone koszty organizacji prosi o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Więcej informacji dot. spotkania można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,tel. 87 734 11 09/10, lub lpielk@warmia.mazury.pl

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:
10:00 – 10:15
Rejestracja uczestników spotkania.
10:15 – 10:30
Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
10:30 – 11:15
Schemat finansowania usług rozwojowych dla MŚP w województwie Warmińsko-Mazurskim.
11:15 – 11:30
Przerwa.
11:30 – 12:15
Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?
12:15 – 12:30
Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
W załączeniu do pobrania formularz zgłoszeniowy: Pobierz